114. Sure Nas Suresinin Sırları

  1. Sure olan Nas suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir suredir. 6 ayetten meydana gelen sure 20 kelime ve 79 harften oluşmuştur. Aynı zamanda surede 948 adet ulvi ve süfli hadim görev yapmaktadır.

Muavvizeteyn Felak ve Nas Surelerinin ismi olarak bilinir, Nas Suresinin çeşitli özellikleri şöyledir:

Sihir ve Büyüye karşı çok etkilidir, dışarıdan bir yardım almadan okunarak yapılan büyünün geçerliliğini azalttığı bilinmektedir, felak ve nas sureleri bu uğurda 77 defa, 192 defa veya 282 defa okunması icap eder.

Üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum ile karşılaştığınızda Nas suresi ile Allah’a sığının.

Kendini kötü ve hasta hisseden kimse 3’er defa olmak üzere İhlas, Felak ve Nas Surelerini okur ve okuduğu dua üzere ellerine üfler tüm vücuduna mesh ederse kişiye birden zindelik ve sağlık bahşedelir.

Yatağa geldiğin vakit Felak ve Nas Surelerini okur uyursan korkudan ve kötülüklerden korunarak sabahlarsın.

Kötü düşüncelerden dolayı zihni bulanık olan kimseye şifadır 7, 9, 11 VE 77 defa okuması icap eder.

Cinni etki altında olarak, kendinde rahatsızlık hisseden kimse uyuyacağı odanın kapı kilidinin deliğine Felak ve Nas Surelerini 21’er defa okursa korktuğundan emin olur.

Nazar için çok etkili bir formül içeren Sureyi önce Felak sonra Nas Suresi olmak üzere, nazar değdiğinden emin olduğunuz obje veya herhangi bir şeye 7’şer dafa okumanız icap eder.

Nas Suresinin Okunuşu:

“B” İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Kul eûzü birabbin nâs;

2-) Melikin Nâs;

3-) İlâhin Nâs;

4-) Min şerril vesvâsil hannâs;

5-) Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs;

6-) Minel cinneti ven Nâs;

Medyum Kam

 

error: Content is protected !!