54. Sure Kamer Suresinin Sırları

54. Sure Kamer Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 55 Ayetten meydana gelen Sure 342 kelime 1423 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 17.076 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Kamer Suresini Büyü bozmak adına okumak çok tesirlidir. Üzerinizde Büyü olduğundan eminseniz, Kamer Suresini 18 gün 70’er defa okumalısınız.

– Aklınıza gelecek her türlü korkudan emin olmak adına bir seferde 70 defa okunmalıdır. Kamer Suresi bu konuda en etkili Surelerdendir

– İçerisinde olmayı istemediğiniz bir oluşumdan kendiliğinden bir sebep ile kurtulmak adına 9 gün 11’er defa okunmalıdır.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Ikterabetis sa’atu venşakkal Kamer.

Ve in yerav ayeten yu’ridu ve yekulu sıhrun müstemirr.

Ve kezzebu vettebe’u ehvaehüm ve küllü emrin müstekırr.

Ve lekad caehüm minel enbai ma fiyhi müzdecer.

Hikmetun bâliğatun fema tuğnin nüzür.

Fetevelle anhüm* yevme yed’ud dâ’ı ila şey’in nükür.

Huşşe’an ebsaruhüm yahrucune minel ecdasi keennehüm ceradun münteşir.

Muhtı’ıyne ileddâ’i, yekulul kafirune hazâ yevmun ‘asir.

Kezzebet kablehüm kavmu Nuhın fekezzebu abdeNA ve kalu mecnunun vezdücir.

Fede’a Rabbehu enniy mağlubun fentasır.

Fefetahnâ ebvabes Semai Bimain munhemir.

Ve feccernel Arda ‘uyunen feltekal mâu alâ emrin kad kudir.

Ve hamelnahu alâ zâti elvahın ve düşür.

Tecriy Bi a’yuniNA* cezaen limen kâne küfir

Ve lekad teraknâha ayeten fehel min müddekir.

Fekeyfe kâne azâbiy ve nüzür.

Ve lekad yessernel Kur’âne lizZikri fehel min müddekir.

Kezzebet ‘Adun fekeyfe kâne azâbiy ve nüzür.

İnna erselna aleyhim riyhan sarsaren fiy yevmi nahsin müstemirr.

Tenzi’un Nase, keennehüm a’cazu nahlin munka’ır.

Fe keyfe kâne azâbiy ve nüzür.

Ve lekad yessernel Kur’âne lizZikri fehel min müddekir.

Kezzebet Semudu Bin nüzür.

Fe kalu ebeşeran minna vahıden nettebi’uhu, inna izen lefiy dalâlin ve su’ur.

EulkıyezZikru aleyhi min beynina bel huve kezzâbun eşir.

Seya’lemune ğaden menil kezzâbul eşir.

İnna mursilun nâkati fitneten lehüm fertakıbhüm vastabir.

Ve nebbi’hüm ennel mae kısmetun beynehüm* küllü şirbin muhtedar.

Fenadev sahıbehüm feteata feakar.

Fekeyfe kâne azâbiy ve nüzür.

İnna erselna aleyhim sayhaten vahıdeten fekânu keheşiymil muhtazır.

Ve lekad yessernel Kur’âne lizZikri fehel min müddekir.

Kezzebet kavmu Lutın Bin nüzür.

İnna erselna aleyhim hasıben illâ ale Lut*necceynahüm Bi sehar.

Nı’meten min ‘ındiNA* kezâlike necziy men şeker.

Ve lekad enzerehüm batşetena fetemarev Bin nüzür.

Ve lekad raveduhu an dayfihi fetamesna a’yunehüm fezûku azâbiy ve nüzür.

Ve lekad sabbehahüm bükreten azâbun müstekırr.

Fezûku azâbiy ve nüzür.

Ve lekad yessernel Kur’âne lizZikri fehel min müddekir.

Ve lekad cae ale fir’avnen nüzür.

Kezzebu Bi âyâtiNA kulliha feehaznâhüm ahze ‘Aziyzin Muktedir.

Ekuffaruküm hayrun min ülaiküm em leküm beraetün fiyz zubur.

Em yekulune nahnu cemiy’un müntesır.

Seyuhzemul cem’u ve yuvelluned dübür.

Belis sa’atu mev’ıduhüm ves sa’atu edha ve emer.

İnnel mucrimiyne fiy dalâlin ve su’ur.

Yevme yushabune fiyn nari alâ vucuhihim* zûku messe sekar.

İnna külle şey’in halaknâhu Bi kader.

Ve ma emruna illâ vahıdetun kelemhın Bil basar.

Ve lekad ehlekna eşya’akum fehel min muddekir.

Ve küllü şey’in fealuhu fiyz zubur.

Ve küllü sağıyrin ve kebiyrin mustetar

İnnel müttekıyne fiy cennatin ve neher.

Fiy mak’adi sıdkın ‘ınde Meliykin Muktedir.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, kamer suresinin özellikleri, kamer suresi ne için okunur, medyum telefonu, kamer suresi havas içeriği, kamer suresi ne için okunur, kamer suresi hakkında, kamer suresi medyum kam, kamer suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!