55. Sure Rahman Suresinin Sırları

55. Sure Rahman Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 78 Ayetten meydana gelen Sure 351 kelime 1636 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 19.632 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– İlahi kudret sahibi olmak isteyen kimse Rahman Suresini kendine ders edinmelidir.

– Rahman Suresini 70 defa okuyan kimse iç huzura erişir.

– Borçlu kimse gün 41 gün,  41’er defa okursa borçalarını ödeyecek bir kapı ile karşılaşır ve borcundan kurtulur.

– Aynı şekilde iç sıkıntısı yaşıyor isen mutlaka Rahman Suresinden fayda sağlamalısın.

– İlahi feyz ve bereket için akşam ezanından hemen sonra 4 defa okunmalıdır.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Er Rahmân.

Allemel Kur’ân.

Halekal İnsân.

Allemehül beyân.

Eş Şemsu velKameru Bi husban.

VenNecmu veşŞeceru yescudan.

VesSemae rafe’aha ve veda’al miyzan.

Ella tatğav fiyl miyzan.

Ve ekıymulvezne Bil kıstı ve lâ tuhsirul miyzan.

Vel Arda veda’aha lil enam.

Fiyha fakihetün vennahlu zâtul ekmam.

Velhabbu zül asfi verreyhan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Halekal’İnsane min salsalin kelfahhar.

Ve halekalCanne min maricin min nar.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Rabbulmeşrikayni ve Rabbulmağribeyn.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Meracelbahreyni yeltekıyan.

Beynehüma berzahun lâ yebğıyan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Yahrucu minhümellü’lüü velmercan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Ve lehulcevarilmünşeatu fiylbahri kel’a’lam.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Küllü men ‘aleyha fan.

Ve yebka vechu Rabbike ZülCelâli vel’İkrâm.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Yes’eluhu men fiysSemavati vel’Ard* külle yevmin HUve fiy şe’n.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Senefruğu leküm eyyühessekalân.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Ya ma’şerel cinni vel’insi inisteta’tüm en tenfüzû min aktaris Semavati vel’Ardı fenfüzû* lâ tenfizûne illâ Bisultan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Yurselu ‘aleyküma şüvazun min narin ve nuhasün fela tentesıran.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Feizen şakkatis Semau fekânet verdeten keddihan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Feyevmeizin lâ yüs’elu an zenbihi insün vela cann.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Yu’reful mücrimune Bi siymahüm feyü’hazü Binnevasıy vel’akdam.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Hazihi cehennemülletiy yükezzibu Bihel mücrimun.

Yetufune beyneha ve beyne hamiymin ân.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Ve limen hafe mekame Rabbihi cennetan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Zevata efnan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Fiyhima ‘aynâni tecriyan;

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Fiyhima min külli fakihetin zevcan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Müttekiiyne alâ furuşin betainuha min istebrak* ve cenel cenneteyni dan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Fiyhinne kasıratuttarfi, lem yatmishünne insün kablehüm ve lâ cann.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Keennehünnel yakutü velmercan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Hel cezaul ıhsani illel ıhsan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Ve min dûnihima cennetan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Mudhâmmetan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Fiyhima aynâni naddâhatân.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Fiyhima fakihetun ve nahlun ve rumman.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Fiyhinne hayratun hısan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Hûrun maksuratün fiylhıyam.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Lem yatmishünne insün kablehüm ve lâ cann.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Müttekiiyne ‘alâ refrefin hudrin ve ‘abkariyyin hısan.

Fe Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.

Tebarekesmu Rabbike ZiylCelâli vel’İkrâm.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, rahman suresinin özellikleri, rahman  suresi ne için okunur, medyum telefonu, rahman suresi havas içeriği, rahman suresi ne için okunur, rahman suresi hakkında, rahman suresi medyum kam, rahman suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!