61. Sure Saff Suresinin Sırları

61. Sure Saff Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 14 Ayetten meydana gelen Sure 221 kelime 900 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 8.640 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Aile içerisinde huzursuzluk söz konusu ise bir bardak suya 70 defa okunarak hanenin 4 köşesine bu sudan serpelemelidir. Göreceksiniz ki her şey süt liman olacak.

– Dış kapınızın kilidinin üzerine 3 defa okuyup üfüfrsen haset ederek hanene gelecek kimse oraya ayak basamaz. Gelse bile geldiği gibi hemen geri döner.

– Ticaret yapılan yer için yine bir bardak suya 7 defa okunur sure ve etkisi için ticaret hanenin duvarlarına bu sudan serpilmelidir.

–  Dünyada Dünyalığa doymak için bu Sureyi ders edinmelisin. Her Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Saff Suresini okursan kısa zamanda Dünyalığını elde edersin.

 

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve mâ fiyl’Ard* ve HUvel’AziyzülHakiym.

Ya eyyühelleziyne amenû lime tekûlûne ma lâ tef’alun.

Kebure makten ‘indAllâhi en tekûlû ma lâ tef’alun.

İnnAllâhe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebilihi saffen keennehüm bünyanun mersus.

Ve iz kale Musa likavmihi ya kavmi lime tu’zûneniy ve kad ta’lemune enniy Rasûlullahi ileyküm* felemma zağu ezağAllâhu kulubehüm* vAllâhu lâ yehdilkavmel fasikıyn.

Ve iz kale ‘Iysebnu Meryeme ya beniy israiyle inniy Rasûlullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye minetTevrati ve mübeşşiren BiRasûlin ye’tiy min ba’dismuhu Ahmed* felemma caehüm Bilbeyyinati kalu hazâ sıhrun mubiyn.

Ve men azlemu mimmeniftera ‘alAllâhilkezibe ve hüve yüd’a ilel’İslâm* vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn.

Yüriydune liyutfiu nûrAllâhi Biefvahihim vAllâhu mütimmu nuriHİ velev kerihel kâfirun.

HUvelleziy ersele RasûleHU Bilhüda ve diynilHakkı liyuzhirehu ‘aleddiyni küllihi velev kerihel müşrikûn.

Ya eyyühelleziyne amenû hel edüllüküm ‘alâ ticaretin tunciyküm min ‘azâbin eliym.

Tu’minune Billâhi ve RasûliHİ ve tucahidûne fiy sebiylillâhi Biemvaliküm ve enfüsiküm zâliküm hayrun leküm in küntüm ta’lemun.

Yağfir leküm zünubeküm ve yüdhılküm cennatin tecriy min tahtihel’enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ‘adn* zâlikelfevzul’azıym.

Ve uhra tuhıbbuneha* nasrun minAllâhi ve fethun kariyb* ve beşşiril mu’miniyn.

Ya eyyühelleziyne amenû kûnû ensarAllâhi kema kale ‘Iysebnu Meryeme lilHavariyyiyne men ensariy ilAllâh* kalelHavariyyune nahnu ensarullahi, feamenet taifetun min beniy israiyle ve keferet taifetun, feeyyednelleziyne amenû ‘alâ ‘aduvvihim feasbehu zahiriyn.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, saff suresinin özellikleri, saff suresi ne için okunur, medyum telefonu, saff suresi havas içeriği, saff suresi ne için okunur, saff suresi hakkında, saff suresi medyum kam, saff suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!