63. Sure Münâfikûn Suresinin Sırları

63. Sure Münâfikûn Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 18 Ayetten meydana gelen Sure 241 kelime 1070 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 12.840 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Hakkında yapılan dedikodunun önüne set koymak için bu Sureden yararlanabilirsin. Perşembeden başlayıp bir daha ki Cumaya kadar günde 1 kere okuman kafidir. Göreceksin ki hakkında yapılan dedikodular bitmiş olacaktır.

– Eşi tarafından şiddetli olarak kıskançlık gören ve çok rahatsız olan kardeşim bu Sure ile bu sıkıntıdan kurtulman gferekmektedir. Şöyle ki bu niyet ile 100 defa okuman gerekmektedir.

– Aynı şekilde sana haset eden kötülük düşünen kimseden kurtulmak adına yine 100 defa okuman ile bu sorundan kurtulmuş olacaksın.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

İzâ caekelmünafikune kalu neşhedu inneke leRasûlullah* vAllâhu ya’lemu inneke leRasûluHU, vAllâhu yeşhedu innelmünafikıyne lekâzibun.

İttehazû eymanehüm cünneten fesaddu ‘an sebiylillâh* innehüm sâe ma kânu ya’melun.

Zâlike Biennehüm amenû sümme keferu fetubi’a ‘alâ kulûbihim fehüm lâ yefkahun.

Ve izâ raeytehüm tu’cibüke ecsamuhüm ve in yekulu tesma’ likavlihim keennehüm huşübün müsennedetun, yahsabune külle sayhatin ‘aleyhim* hümul’aduvvu fahzerhüm* katelehümullah* enna yu’fekûn.

Ve izâ kıyle lehüm te’alev yestağfir leküm Rasûlullahi levvev ruûsehüm ve raeytehüm yesuddûne ve hüm mustekbirun.

Sevaun ‘aleyhim estağferte lehüm em lem testağfir lehüm* len yağfirAllâhu lehüm* innAllâhe lâ yehdilkavmel fasikıyn.

Hümülleziyne yekulûne lâ tunfiku ‘alâ men ‘ınde Rasûlillâhi hattâ yenfaddu* ve Lillâhi hazâinüsSemavati vel’Ardı ve lakinnelmünafikıyne lâ yefkahun.

Yekulûne lein reca’na ilelMediyneti leyuhricennel e’azzu minhel ezelle, ve Lillâhil ‘ızzetu ve liRasûliHİ ve lilmu’miniyne ve lakinnelmunafikıyne lâ ya’lemun.

Ya eyyühelleziyne amenû lâ tülhiküm emvaluküm ve lâ evladuküm ‘an zikrillâh* ve men yef’al zâlike feülaike hümülhasirun.

Ve enfiku min ma razaknâküm min kabli en ye’tiye ehadekümülmevtü feyekûle Rabbi lev lâ ahharteniy ila ecelin kariybin, feassaddeka ve ekün minessalihıyn.

Ve len yuahhırAllâhu nefsen izâ cae eceluha* vAllâhu Habiyrun Bima ta’melun.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, münâfikûn suresinin özellikleri, münâfikûn suresi ne için okunur, medyum telefonu, münâfikûn suresi havas içeriği, münâfikûn suresi ne için okunur, münâfikûn suresi hakkında, münâfikûn suresi medyum kam, münâfikûn suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!