64. Sure Tegâbûn Suresinin Sırları

64. Sure Tegâbûn Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 18 Ayetten meydana gelen Sure 241 kelime 1070 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 12.840 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Bir bardak suya 7 kere oıkuyup nefes ederek üfleyin ve hangi uzvunuz ağrıyor ise ona niyetle şifa niyetine içiyorum Allah’ım diyerek yudum yudum tüketin, şifa sebebidir.

– Evinizden uzak bir yere gider iken ve evinizi boş bırakacak durumda iseniz geri gelene kadar yuvanızın selamette kalması adına 7 kere okuyup dış kapınızın kilidine bu Sureyi nefes edin. Bu sayede eviniz her türlü kötülükten Allah’ın izni ile korunacaktır.

– Yine korunmasını istediğiniz ziynet eşyanızın üzerine Sureyi 9 kere okuyup nefes edin, bu sayede  her türlü ziyandan korunacaktır bizinillah.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl’Ard* leHUlMülkü ve leHUlHamdu ve HUve ‘alâ külli şey’in Kadiyr.

HUvelleziy halekaküm feminküm kâfirun ve minküm mu’min* vAllâhu Bima ta’melune Basıyr.

HalekasSemavati vel’Arda BilHakkı ve savvereküm feahsene süvereküm* ve ileyHİlmasıyr.

Ya’lemu ma fiysSemavati vel’Ardı ve ya’lemu ma tusirrune ve ma tu’linun* vAllâhu ‘Aliymun Bi Zâtissudur.

Elem ye’tiküm nebeülleziyne keferu min kabl* fezâku vebale emrihim ve lehüm ‘azâbun eliym.

Zâlike Biennehu kânet te’tiyhim Rusuluhüm Bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdûnena* fekeferu ve tevellev vestağnAllâh* vAllâhu Ğanıyyun Hamiyd.

Ze’amelleziyne keferu en len yüb’asû* kul bela ve Rabbiy letüb’asünne sümme letünebbeünne Bima ‘amiltum* ve zâlike ‘alAllâhi yesiyr.

Feaminu Billâhi ve RasûliHİ venNûrilleziy enzelna* vAllâhu Bima ta’melune Habiyr.

Yevme yecme’uküm liyevmilcem’ı zâlike yevmütteğabun* ve men yu’min Billâhi ve ya’mel salihan yukeffir ‘anhu seyyiatihi ve yüdhılhu cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha ebeda* zâlikelfevzul’azıym.

Velleziyne keferu ve kezzebu BiâyâtiNA ülaike ashabunnari halidiyne fiyha* ve bi’selmasıyr.

Ma esabe min musıybetin illâ Biiznillâh* ve men yu’min Billâhi yehdi kalbeh* vAllâhu Bikülli şey’in ‘Aliym.

Ve etıy’ullahe ve etıy’urRasûl* fein tevelleytüm feinnema ‘alâ RasûliNElbelağulmubiyn.

Allâhu lâ ilâhe illâ HU* ve ‘alAllâhi felyetevekkelil mu’minun.

Ya eyyühelleziyne amenû inne min ezvaciküm ve evladiküm ‘aduvven leküm fahzerûhüm* ve in ta’fu ve tasfehu ve tağfiru feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym.

İnnema emvalüküm ve evladüküm fitnetun, vAllâhu ‘ındeHU ecrun ‘azıym.

Fettekullâhe mesteta’tum vesme’u ve etiy’u ve enfiku hayren lienfüsiküm* ve men yûka şuhha nefsihi feülaike hümül müflihun.

İn tukridullahe kardan hasenen yuda’ıfhu leküm ve yağfir leküm* vAllâhu Şekûrun Haliym.

 Alimul ğaybi veşşehadetil’Aziyzül Hakiym.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, tegâbûn suresinin özellikleri, tegâbûn suresi ne için okunur, medyum telefonu, tegâbûn suresi havas içeriği, tegâbûn suresi ne için okunur, tegâbûn suresi hakkında, tegâbûn suresi medyum kam, tegâbûn suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!