67. Sure Mülk Suresinin Sırları

67. Sure Mülk Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 30 Ayetten meydana gelen Sure 330 kelime1.313 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 15.756 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Okunması ve yüceliği ile bilinen Sure için çok çeşitli rivayetler söz konusudur, paylaşacağız biiznillah.

– Peygamberimizin en çok sevdiği ve her müminin kalbinde yazılı olmasını tavsiye ettiği bu Sureyi sizde değerlendirin lütfen.

– Mülk Suresi Kabir hayatında ki eziyeti engelleyici olduğu kabul görmüş ve bir çok A      llah dostu tarafından da bildirilmiş bir gerçekliktir. Unutmayın kabirde sadece siz varsınız Dünyayı orada geride bırakmaktasınız.

-Mülk suresi zenginlik Suresi olarakda bilinmektedir. Her Akşam ezanından sonra muhakkak okuyun çok fazla faydasını göreceksiniz.

– Olmaz bir sevdeya düşmüş isen ve umudun yok ise her gün bu sureyi uyumadan evveli okumalısın göreceksin ki Allah’ın izni ile olamayan aşkın dizinin dibine gelecek biiznlillah.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Tebârekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve ‘alâ külli şey’in Kadiyr.

Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu ‘amela* ve HUvel ‘Aziyzul Ğafûr.

Elleziy haleka seb’a Semavatin tıbaka* ma tera fiy halkırRahmâni min tefavut* ferci’ılbasare hel tera min futûr.

Sümmerci’ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve hüve hasiyr.

Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha ve ce’alnaha rucûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm ‘azâbes se’ıyr.

Ve lilleziyne keferu BiRabbihim ‘azâbu cehennem* ve bi’sel masıyr.

İzâ ülku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefur.

Tekâdu temeyyezu minelğayz* küllema ülkıye fiyha fevcun seelehüm hazenetüha elem yeti’küm neziyr.

Kalu belâ kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelAllâhu min şey’* in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr.

Ve kalu lev künna nesme’u ev na’kılu ma künna fiy ashabisse’ıyr.

Fa’terefu Bizenbihim* fesuhkan liashabis se’ıyr.

İnnelleziyne yahşevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm mağfiretun ve ecrun kebiyr.

Ve esirru kavleküm evicheru Bih* inneHU ‘Aliymun BiZâtissudur.

Elâ ya’lemu men haleka, ve HUvel Latıyful Habiyr.

HUvelleziy ce’ale lekümül’Arda zelûlen femşû fiy menâkibiha ve kûlu min rizkıh* ve ileyHİnnuşur.

Eemintüm men fiysSemâi en yahsife Bikümül’Arda feizâ hiye Temur.

Em emintüm men fiysSemâi en yursile ‘aleyküm hasiba* feseta’lemûne keyfe neziyr.

Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr.

Evelem yerav ilettayri fevkahüm sâffatin ve yakbıdne, ma yumsikühünne illerRahmân* inneHU Bikülli şey’in Basıyr.

Emmen hazelleziy hüve cündün leküm yansurukum min dûnirRahmân* inilkâfirune illâ fiy ğurur.

Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaHU, bel leccû fiy ‘utuvvin ve nüfûr.

Efemen yemşiy mükibben ‘alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘alâ sıratın müstekıym.

Kul HUvelleziy enşeeküm ve ce’ale lekümüssem’a vel’ebsare vel’ef’idete, kaliylen ma teşkûrun.

Kul HUvelleziy zereeküm fiyl’Ardı ve ileyHİ tuhşerun.

Ve yekulûne metâ hâzelva’dü in küntüm sadikıyn.

Kul innemel’ılmu ‘indAllâh* ve innema ene neziyrun mubiyn.

Felemma raevhu zulfeten siet vucûhülleziyne keferu ve kıyle hâzelleziy küntüm Bihi tedde’un.

Kul eraeytum in ehlekeniyAllâhu ve men ma’ıye ev rahımena, femen yüciyrulkafiriyne min ‘azâbin eliym.

Kul HUverRahmânu amenna Bihi ve ‘aleyhi tevekkelna* feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mubiyn.

Kul eraeytüm in asbeha mâüküm ğavren femen ye’tiyküm Bimâin me’ıyn.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, mülk suresinin özellikleri, mülk suresi ne için okunur, medyum telefonu, mülk suresi havas içeriği, mülk suresi ne için okunur, mülk suresi hakkında, mülk suresi medyum kam, mülk suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!