68. Sure Kalem Suresinin Sırları

68. Sure Kalem Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 52 Ayetten meydana gelen Sure 300 kelime 1.256 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 15.072 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Nazar ve göz değmesine birebir bir Suredir. Surede bulunan şu ayetleri nazar isabet ettiğini varsaydığın şey için oku. Ayetler şöyledir:

 “Ve in yekâdülleziyne keferû leyuzlikuneke Biebsârihim lemmâ semi’uzZikre ve yekulûne innehû lemecnûn, Ve mâ huve illâ zikrun lil’âlemiyn”

– Bir dileğin varsa ve kesinlikle olmasını istiyor isen kesinlikle bu Sureye başvurarak istediğini elde etmelisin. Kalem Suresini 10 gün boyunca her gece yarısı 10 defa okumak ile istediğine kavuşabilirsin. Kötülük isteme gerçekleşir ve beni de günaha sokarsın. Lütfen iyilik adına isteklerde bulun.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Nuuun, velKalemi ve ma yesturun.

Ma ente Bi nı’meti Rabbike Bi mecnun.

Ve inne leke leecren ğayre memnun.

Ve inneke le alâ hulukın ‘azıym.

Fesetubsıru ve yubsırun.

Bieyyikümülmeftun.

İnne Rabbeke HUve a’lemu Bimen dalle ‘an sebiyliHİ, ve HUve a’lemu Bilmühtediyn.

Fela tutı’ıl mükezzibiyn.

Veddû lev tüdhinu feyüdhinun.

Ve lâ tutı’ külle hallâfin mehiyn.

Hemmâzin meşşâin Bi nemiym.

Menna’ın lilhayri mu’tedin esiym.

Utullin ba’de zâlike zeniym.

En kâne zâ mâlin ve beniyn.

İzâ tütla aleyhi ayatuNA kale esatıyrul evveliyn.

Senesimuhu ‘alelhurtum.

İnna belevnahüm kema belevna ashabelcenneti, iz aksemu leyasri münneha musbihıyn.

Ve lâ yestesnun.

Fetafe ‘aleyha tâifun min Rabbike ve hüm nâimun.

Feasbehat kessariym.

Fetenadev musbihıyn.

Eniğdû ‘alâ harsiküm in küntüm sarimiyn.

Fentaleku ve hüm yetehafetun.

En lâ yedhulennehelyevme ‘aleyküm miskiyn.

Ve ğadev ‘alâ hardin kadiriyn.

Felemma raevha kalu inna ledâllun.

Bel nahnu mahrumun.

Kale evsetuhüm elem ekul leküm levla tüsebbihun.

Kalu subhane Rabbina inna künna zâlimiyn.

Feakbele ba’duhüm ‘alâ ba’dın yetelâvemun.

Kalu ya veylena inna künna tağıyn.

Asâ Rabbuna en yübdilena hayren minha inna ila Rabbina rağıbun.

Kezâlikel’azâb* ve le’azâbul’ahıreti ekber* lev kânu ya’lemun.

İnne lilmüttekıyne ‘ınde Rabbihim cennatin na’ıym.

Efenec’alülmüslimiyne kelmücrimiyn.

Ma leküm keyfe tahkümun.

Em leküm Kitabun fiyhi tedrusun.

İnne lekum fiyhi lema tehayyerun.

Em leküm eymanun ‘aleyna baliğetun ila yevmilkıyameti inne leküm lema tahkümun.

Selhüm eyyuhüm Bizâlike za’ıym.

Em lehüm şurekâ’u, felye’tu Bişürekâihim in kânu sadikıyn

Yevme yükşefü ‘an sakın ve yud’avne iles sucûdi fela yestetıy’un.

Haşi’aten ebsaruhüm terhekuhüm zilletun, ve kad kânu yud’avne ilessucûdi ve hüm salimun.

Fezerniy ve men yükezzibu Bi hazelhadiys* senestedricuhüm min haysü lâ ya’lemun.

Ve ümliy lehüm* inne keydiy metiyn.

Em tes’eluhüm ecren fehüm min mağremin müskalun.

       Em ‘ındehümülğaybu fehüm yektubûn.

Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tekûn kesahıbilHut* iz nâdâ ve huve mekzum.

Levlâ en tedarekehu nı’metun min Rabbihi lenübize Bil ‘arai ve hüve mezmum.

Fectebahu Rabbuhu fece’alehu minessalihıyn.

 

Ve in yekâdülleziyne keferû leyuzlikuneke Biebsârihim lemmâ semi’uzZikre ve yekulûne innehû lemecnûn.

Ve mâ huve illâ zikrun lil’âlemiyn.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, kalem suresinin özellikleri kalem suresi ne için okunur, medyum telefonu, cin suresi havas içeriği, kalem suresi ne için okunur, kalem suresi hakkında, kalem suresi medyum kam, kalem suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!