70. Sure Me’âric Suresinin Sırları

70. Sure Me’âric Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 44 Ayetten meydana gelen Sure 224 kelime 929 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 11.148 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Bu Sure Ahiret hayının sigoratsı desem yanılmış olmam. Hiç değilse hataında 1 sefer bu Sure ile amel ederek okumalısın. Ahiretine büyük bir yatırım olacak unutmamalısın.

– Eşinin senden başka kimse ile Cima yapmaması adına Sureyi 1 bardak suya oku ve üfür Cima yapmazdan evvel avret yerini bu su ile yıka öyle Cima et. Müthiş derecede etkili olduğuna şahitlik edeceksin.

– Yaptığın iş ne olur ise olsun hızlı bir şekilde mevki ve makam sahibi olmak için her Cuma, Cuma vaktinden önce itina ile okunmalıdır.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Seele sâilun Bi’azâbin vakı.

Lilkâfiriyne leyse lehû dafi’.

MinAllâhi Ziylme’aric.

Ta’rucül Melaiketu verRuhu ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhû hamsiyne elfe senetin.

Fasbir sabren cemiyla.

İnnehüm yeravnehu be’ıyda.

Ve nerahu kariyba.

Yevme tekûnüsSema’u kelmühl.

Ve tekûnulcibalu kel’ıhn.

Ve lâ yes’elu hamiymun hamiyma.

Yubassarûnehüm* yeveddülmücrimu lev yeftediy min ‘azâbiyevmeizin Bibeniyh.

Ve sahıbetihi ve ahıyh.

Ve fasıyletihilletiy tü’viyh.

Ve men fiyl’Ardı cemiy’an sümme yünciyh.

Kellâ* inneha Lezâ.

Nezza’aten lişşeva.

Ted’u men edbere ve tevella.

Ve ceme’a feev’a.

İnnel’İnsane hulika helû’a.

           İzâ messehüşşerru cezû’a.

Ve izâ messehülhayru menû’a.

İllelmusalliyn.

Elleziyne hüm ‘alâ Salâtihim dâimun.

Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma’lum.

Lissâili velmahrum.

Velleziyne yusaddikune Biyevmiddiyn.

Velleziyne hüm min ‘azâbi Rabbihim müşfikun.

İnne ‘azâbe Rabbihim ğayru me’mun.

Velleziyne hüm lifurûcihim hafizun.

İlla ‘alâ ezvacihim ev mameleket eymanuhüm feinnehüm ğayru melumiyn.

Femenibteğa verae zâlike feülaike hümül ‘adun.

Velleziyne hüm liemanatihim ve ‘ahdihim ra’un.

Vellezine hüm Bişehadatihimkaimun.

Velleziyne hüm ‘alâ Salâtihim yuhafizun.

Ülaike fiy cennatin mükremun.

Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı’ıyn.

‘Anilyemiyni ve ‘anişşimali ‘ıziyn.

Eyatme’u küllümriin minhüm enyüdhale cennete na’ıym.

Kellâ* inna halaknâhüm mimma ya’lemun.

Felâ uksimu BiRabbilmeşarikıvelmeğaribi inna liKadirun.

Alâ en nübeddile hayren minhüm ve ma nahnu Bimesbukıyn.

Fezerhüm yehûdu ve yel’abu hattâ yülaku yevmehümülleziy yû’adun.

Yevme yahrucune minel’ecdasi sira’an keennehüm ila nusubin yûfidûn.

Haşi’aten ebsaruhüm terhekuhüm zilletun, zâlikelyevmülleziy kânu yû’adun.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, me’âric suresinin özellikleri, me’âric suresi ne için okunur, medyum telefonu, cin suresi havas içeriği, me’âric suresi ne için okunur, me’âric suresi hakkında, me’âric suresi medyum kam, me’âric suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!