71. Sure Nuh Suresinin Sırları

71. Sure Nuh Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 28 Ayetten meydana gelen Sure 224 kelime 999 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 11.988 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Dikkatli oku! Eğer bir düşmaının var ve onu alt etmek istiyor isen bu Sureyi okuyarak onunla Allah’ın izni ile başa çıkabilirsin. Perşembe gecesi okumaya başla diğer Perşembeye kadar Allah’a sığınarak günde 3 defa bu Sureyi oku ve okurken çok dikkatli ol.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

İnna erselnâ Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehüm ‘azâbun eliym.

Kale ya kavmi inniy leküm neziyrun mubiyn.

Enı’budullahe vettekuHU ve etiy’un.

Yağfir leküm min zünûbiküm ve yuahhırküm ila ecelin musemma* inne ecelAllâhi izâ câe lâ yuahhar* lev küntüm ta’lemun;

Kale Rabbi inniy de’avtu kavmiy leylen ve nehara.

Felem yezidhüm du’aiy illâ firara.

Ve inniy küllema de’avtühüm litağfire lehüm ce’alu esabi’ahüm fiy azânihim vestağşev siyabehüm ve esarru vestekberustikbâra.

Sümme inniy de’avtühüm cihara.

Sümme inniy a’lentu lehüm ve esrertu lehüm israra.

Fekultüstağfiru Rabbeküm inneHU kâne Ğeffara.

YursilisSemâe ‘aleyküm midrara.

Ve yümdidküm Biemvalin ve beniyne ve yec’al leküm cennatin ve yec’al leküm enhara.

Maleküm lâ tercûne Lillâhi vekara.

Ve kad halekaküm atvara.

Elem terav keyfe halekAllâhu seb’a Semavatin tıbaka.

Ve ce’alelKamere fiyhinne nûren ve ce’aleşŞemse siraca.

VAllâhu enbeteküm minel’Ardı nebâta.

Sümme yu’ıydüküm fiyha ve yuhricüküm ihraca.

VAllâhu ce’ale lekümül’Arda bisata.

Liteslukû minha sübülen ficaca.

Kale Nuhun Rabbi innehüm ‘asavniy vettebe’u men lem yezidhu maluhu ve veleduhû illâ hasara.

Ve mekeru mekren kübbara.

Ve kalû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerunne vedden ve lâ suva’an ve lâ yeğûse ve ye’ûka ve nesra.

Ve kad edallû kesiyra* ve lâ tezidizzâlimiyne illâ dalâla.

Mimma hatiatihim uğriku feudhılu naren felem yecidu lehüm min dûnillâhi ensara.

Ve kale Nuhun Rabbi lâ tezer ‘alel Ardı minelkafiriyne deyyara.

İnneKE in tezerhüm yudıllu ‘ıbadeKE ve lâ yelidû illâ faciren keffara.

Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehale beytiye mu’minen ve lilmu’miniyne velmu’minât* ve lâ tezidizzâlimiyne illâ tebârâ.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, nuh suresinin özellikleri, nuh suresi ne için okunur, medyum telefonu, cin suresi havas içeriği, nuh suresi ne için okunur, nuh suresi hakkında, nuh suresi medyum kam, nuh suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar içinde medyum kam hoca,
error: Content is protected !!