72. sure Cin Suresinin Sırları

72. Sure Cin Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 28 Ayetten meydana gelen Sure 285 kelime 870 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 10.440 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Ömründe Bir defa ara vermeden 7 defa Cin Sureesini okuyana Cin ve Şeytani varlıklar ilişemezler.

– Göz alan ve nazar edilen bir şeyin üzerine 4 defa okumak çok isabetlidir.

– Sevdiğini söylemediğin kimseye onunla konuşmadan 1 ezan vakti önce Cin Suresini okur öyle konuşur isen sözlerin çok tesirli ve etkili olur.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Kul ûhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na Kur’ânen ‘aceba.

Yehdiy ilerrüşdi feamenna Bih* ve len nüşrike Birabbina ehadâ.

Ve ennehû te’alâ ceddu Rabbina mettehaze sahıbeten ve lâ veleda.

Ve ennehû kâne yekulu sefiyhuna ‘alAllâhi şatatâ.

Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alAllâhi keziba.

Ve ennehu kâne ricalun minel’insi ye’uzune Biricalin minelcinni fezadûhüm raheka.

Ve ennehüm zannu kema zanentum en len yeb’asâllahu ehadâ.

Ve enna lemesnes Semâe fevecednaha müliet haresen şediyden ve şühüba.

Ve enna künna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı, femen yestemi’ıl’Ane yecid lehu şihaben rasadâ.

Ve enna lâ nedriy eşerrun üriyde Bimen fiyl’Ardı em erade Bihim Rabbuhüm raşeda.

Ve enna minnessalihune ve minna dûne zâlik* künna taraika kıdeda.

Ve enna zanenna en len nu’cizAllâhe fiyl’Ardı ve len nu’cizehu hereba.

Ve enna lema semi’nelhüda amenna Bih* femen yu’min Birabbihi fela yehafu bahsen ve lâ raheka.

Ve enna minnelmüslimune ve minnelkasitun* femen esleme feülâike teharrev raşeda.

Ve emmelkasitune fekânu licehenneme hatabâ.

Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahüm mâen ğadeka.

Lineftinehüm fiyh* ve men yu’rıd ‘an zikri Rabbihi yeslükhu ‘azâben sa’adâ.

Ve ennelmesacide Lillâhi fela ted’u ma’allahi ehadâ.

Ve ennehû lemma kame ‘Abdullahi yed’uhu kâdu yekünûne ‘aleyhi libeda.

Kul innema ed’u Rabbiy ve lâ üşrikü BiHİ ehadâ.

Kul inniy lâ emlikü leküm darran ve lâ raşeda.

Kul inniy len yuciyreniy minAllâhi ehadun ve len ecide min dûniHİ mültehada.

İlla belâğan minAllâhi ve risalâtihi ve men ya’sıllâhe ve RasûleHU feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeda.

Hattâ izâ raev ma yu’adune feseya’lemune men ad’afu nasıren ve ekallu ‘adeda.

Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehû Rabbiy emeda.

 ‘Alimülğaybi fela yuzhiru ‘alâ ğaybihi ehadâ.

İlla menirteda min Rasûlin feinnehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi rasadâ.

Liya’leme en kad ebleğû risalâti Rabbihim ve ehatâ Bima ledeyhim ve ahsa külle şey’in ‘adedâ.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, cin suresinin özellikleri, cin suresi ne için okunur, medyum telefonu, cin suresi havas içeriği, cin suresi ne için okunur, cin suresi hakkında, cin suresi medyum kam, cin suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!