75. Sure Kıyame Suresinin Sırları

75. Sure Kıyâme Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 40 Ayetten meydana gelen Sure 199 kelime 652 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 7.824 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Ey okuyucu Dünyalık sen istemesende bir sebepten ayağına gelebilmektedir. Ama ahiret yaşantın için bu söz konusu değil maalesef. İşte bu sebeple ahiretini kurtarmak için bari Cuma günleri bu mübarek sureyi oku. Oku ki ilahi kurtuluşa eresin.

– Çekindiğin bir kimseye karşı bu senin bir üstün veya korktuğun kimse olabilir. Sureyi okuyup sağ elini yumruk yaparak sıkarken elinin içine üfürüp, daha sonra bu zatın yanına geldiğinde elini açarsan müthiş etkiler ile baş başa kalacaksın.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Lâ uksimu Bi yevmil kıyameti.

Ve lâ uksimu Bin Nefsil Levvameh.

Eyahsebul’İnsanu ellen necme’a ‘ızameh.

Bela Kadiriyne ‘alâ en nüsevviye benaneh.

Bel yüriydul’İnsanu liyefcure emameh.

Yes’elü eyyane yevmul kıyameti.

Feizâ berikal besar.

Ve hasefel Kamer.

Ve cumi’aşŞemsu velKamer.

Yekulul’İnsanu yevmeizin eynelmeferr.

Kellâ lâ vezere.

İla Rabbike yevmeizinil müstekarr.

Yünebbeül’İnsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar.

Belil’İnsanu ‘alâ nefsihi basıyretun.

Ve lev elka me’aziyreh.

Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita’cele Bih.

İnne’aleyna cem’ahu ve Kur’âneh.

Feizâ kare’nahu fettebı’ Kur’âneh.

 Sümme inne ‘aleyna beyaneh.

Kellâ bel tuhıbbûnel’acilete.

Ve tezerunel’ahırete.

Vucûhun yevmeizin nadıretun.

İla Rabbiha nazıreh.

Ve vucûhun yevmeizin basiretun.

Tezunnu en yuf’ale Biha fakıreh.

Kellâ izâ beleğatitterakıye.

Ve kıyle men rak.

Ve zanne ennehulfirak.

Velteffetissaku Bissak.

İla Rabbike yevmeizinilmesâk.

Fela saddeka ve lâ sallâ.

Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.

Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta.

Evlâ leke feevlâ.

Sümme evlâ leke feevlâ.

Eyahsebul’İnsanu en yutreke süda.

Elem yekü nutfeten min meniyyin yümna.

Sümme kâne ‘alekaten fehaleka fesevva.

Fece’ale minhüzzevceynizzekere vel’ünsâ.

Eleyse zâlike BiKadirin ‘alâ en yuhyiyel mevta.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, kıyame suresinin özellikleri, medyum telefonu, kıyame suresi havas içeriği, kıyame suresi ne için okunur, kıyame suresi hakkında, kıyame suresi medyum kam, kıyame suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!