77. Sure Mürselât Suresinin Sırları

77.Sure Mürselât Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 50 Ayetten meydana gelen Sure 180 kelime 816 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 9.792 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Mürselât Suresini ağrıyan uzvunuzun üzerine koyup okumanız halinde ağrı biiznillah geçecektir.

– Bu mübarek Sureyi günde bir sfer oıkuyan A   llah’ın himayesine girer. Ona hiçbir kötülük dokunmaz.

– Evinde çiçek bakmayı seviyorsan bu Sureyi 1 bardak suya okuyup nefes ettikten sonra çiçeklerine dökersen müthiş açtıklarını ve bereketlendiklerini göreceksin.

Surenin okunuşu şöyledir:

Bismillahir’ Rahmanir’Rahıym

 Ve ce’alna nevmeküm sübata.

– Aynı sekilde uyuyamayan çocukların kulaklarına çabucak uykusu gelsin diye okunmalıdır.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Velmurselati ‘urfa.

Fel’asıfati ‘asfâ.

Vennaşirati neşra.

Felfarikati ferka.

Felmülkıyati zikra.

 ‘Uzren ev nüzra.

İnnema tu’adune levakı.

Feizennücûmu tumiset.

Ve izesSemâu furicet.

Ve izelcibâlu nüsifet.

Ve izerRusulu ukkıtet.

Lieyyi yevmin üccilet.

Liyevmilfasl.

Ve ma edrake ma yevmulfasl;.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Elem nühlikil’evveliyn.

Sümme nutbi’uhümül’ahıriyn.

Kezâlike nef’alu Bilmücrimiyn.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Elem nahlukküm min main mehiyn.

Fece’alnahu fiy karârin mekiyn.

İla kaderin ma’lum.

Fekaderna feni’melKadirun.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Elem nec’alil’Arda kifâtâ.

Ahyâen ve emvata.

Ve ce’alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynâküm mâen furata.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

İntaliku ila ma küntüm Bihi tükezzibun.

İntaliku ila zıllin ziy selasi şu’ab.

Lâ zaliylin ve lâ yuğniy minelleheb.

İnneha termiy Bişererin kelkasr.

Keennehu cimaletun sufr.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn;

Hazâ yevmu lâ yentıkun;

Ve lâ yü’zenü lehüm feya’tezirun.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Hazâ yevmulfasl cema’naküm vel’evveliyn.

Fein kâne leküm keydün fekiydun.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

İnnelmüttekıyne fiy zılalin ve ‘uyun.

Ve fevakihe mimma yeştehun.

Külû veşrebû heniy’en Bima küntüm ta’melun.

İnna kezâlike neczilmuhsiniyn;

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Külû ve temette’u kaliylen inneküm mücrimun.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Ve izâ kıyle lehümurke’u lâ yerke’un.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Febieyyi hadiysin ba’dehû yu’minun.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725,inşikak suresinin özellikleri, medyum telefonu, mürselat suresi havas içeriği, mürselat suresi ne için okunur, mürselat suresi hakkında, mürselat suresi medyum kam, mürselat suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!