78. Sure Nebe Suresinin Sırları

78. Sure Nebe Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 40 Ayetten meydana gelen Sure 173 kelime 970 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 11.640 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Kabir azabından kim korkmaz ki. Kabir azabını men edici olan Nebe Suresini hiç olmazsa lütfen  haftada 1 okuyun.

-İkindi namazından sonra Nebe Suresini okumak müthiş derecede bereketin oluşmasını sağlar.

-Uykusuzluktan muzdarip olan her kim var ise Nebe Suresinin 9. Ayetini yatmadan evvel okursa bu sorunu biiznillah ortadan kalkar.

Okunuşu şöyledir:

“Bismillahir’ Rahmanir’Rahıym

 Ve ce’alna nevmeküm sübata. “

– Aynı şekilde uyuyamayan çocukların kulaklarına çabucak uykusu gelsin diye okunmalıdır.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Amme yetesâelun.

Anin Nebeil ‘Azıym.

Elleziy hüm fiyhi muhtelifun.

Kellâ seya’lemun.

Sümme kellâ seya’lemun.

Elem nec’alil’Arda mihâda.

Velcibale evtada.

Ve haleknâküm ezvaca.

Ve ce’alna nevmeküm sübâta.

Ve ce’alnelleyle libâsa.

Ve ce’alnennehare me’aşa.

Ve beneyna fevkaküm seb’an şidada.

Ve ce’alna siracen vehhaca.

Ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca.

Linuhrice Bihi habben ve nebata.

Ve cennatin elfafa.

İnne yevmelfasli kâne miykata.

Yevme yunfehu fiysSuri fete’tune efvaca.

Ve fütihatisSemâu fekânet ebvaba.

Ve suyyiretilcibâlu fekânet seraba.

İnne cehenneme kânet mirsada.

Littağıyne meâba.

Labisiyne fiyha ahkaba.

Lâ yezûkune fiyha berden ve lâ şeraba.

İlla hamiymen ve ğassâk.

Cezâen vifaka.

İnnehüm kânu lâ yercune hısaba.

Ve kezzebu BiâyâtiNA kizzaba.

Ve külle şey’in ahsaynâhu Kitaba.

Fezûku felen neziydeküm illâ ‘azâba.

İnne lilmüttekıyne mefaza.

Hadâika ve a’nâba.

Ve keva’ıbe etraba.

Ve ke’sen dihaka.

Lâ yesme’une fiyha lağven ve lâ kizzaba.

Cezâen min Rabbike ‘ataen hısaba.

RabbisSemavati vel’Ardı ve ma beynehümerRahmâni lâ yemlikûne minhu hıtaba.

Yevme yekumur Ruhu vel melaiketu saffâ; lâ yetekellemune illâ men ezine lehurRahmânu ve kale savâba.

Zâlikel yevmülHakk* femen şâettehaze ila Rabbihi meâba.

İnna enzernaküm ‘azâben kariyba* yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekulülkafiru ya leyteniy küntü türaba.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, nebe suresinin özellikleri nebe suresi havas içeriği, nebe suresi ne için okunur nebe suresi hakkında, nebe suresi medyum kam, nebe suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!