79. Sure Nâziât Suresinin Sırları

79. Sure Nâziât Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 46 Ayetten meydana gelen Sure 197 kelime 753 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 9036 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Ölüm döşeğinde olanlar muhakkak okunmalıdır. Bu sayede ruhları daha acısız ve kolay kabzedilir.

– Hasta olduğunuz zamanlarda muhakkak okuyunuz. Eğer eceliniz gelmedi ise bu Sure bir çabuk iyileşmenize vesiledir.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Vennazi’ati ğark.

Vennaşitati neşta.

Vessabihati sebha.

Fessabikati sebka.

Felmüdebbirati emra.

Yevme tercüfurRacifetü.

Tetbe’uherRadifeh.

Kulûbün yevmeizin vacifetun.

Ebsaruha haşi’ah.

Yekulune einna lemerdûdûne fiylhafireti.

Eizâ künna ‘ızamen nehıreh.

Kalu tilke izen kerretun hasiretun.

Feinnema hiye zecretun vahıdetun.

Feizâ hüm Bissahireh.

Hel etake hadiysü Mûsa.

İz nadahu Rabbuhu BilVadilMukaddesi Tuva.

İzheb ila fir’avne innehu tağâ.

Fekul hel leke ila en tezekkâ.

Ve ehdiyeke ila Rabbike fetahşâ.

Feerahul’ayetelkübra.

Fekezzebe ve ‘asâ.

Sümme edbere yes’â.

Fehaşere fenâda.

Fekale ene Rabbukümül’a’lâ.

Feehazehullahu nekâlel ‘ahıreti vel ûla.

İnne fiy zâlike le’ıbreten limen yahşâ.

Eentüm eşeddü halkan emisSema’* benâha.

Rafe’a semkeha fesevvaha.

Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.

Vel’Arda ba’de zâlike dehaha.

Ahrece minha mâeha ve mer’aha.

Velcibale ersaha.

Meta’an leküm ve lien’amiküm.

Feizâ câetittammetülkübr.

Yevme yetezekkerul’İnsanu ma se’a.

Ve burrizetilcahıymu limen yera.

Feemma men tağâ.

Ve aserelhayateddünya.

Feinnelcahıyme hiyel me’va.

Ve emma men hafe mekame Rabbihi ve nehennefse ‘anilheva.

Feinnelcennete hiyel me’va.

Yes’elûneke ‘anissa’ati eyyane mursaha.

Fiyme ente min zikraha.

İla Rabbike müntehaha.

İnnema ente munziru men yahşâha.

Keennehüm yevme yeravneha lem yelbesû illâ ‘aşiyyeten ev duhaha.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, naziat suresinin özellikleri naziat suresi havas içeriği, naziat suresi ne için okunur, naziat suresi hakkında, naziat suresi medyum kam, naziat, suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!