80. Sure Abese Suresinin Sırları

80. Sure Abese Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 42 Ayetten meydana gelen Sure 130 kelime 533 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 6.396 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Abese Suresi çok kuvvetli bir ismi azam bileşenli Suredir. 7 veya 9 kere okuyup Allah c.c.’hudan ne istenirse karşılık bulur ve istediği ona verilir.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Abese ve tevella.

En câehül’a’mâ.

Ve ma yüdriyke le’allehu yezzekkâ.

Ev yezzekkeru fetenfe’ahüzzikra.

Emma menistağnâ.

Feente lehu tesaddâ.

Ve ma ‘aleyke ella yezzekkâ.

Ve emma men câeke yes’â.

Ve hüve yahşâ.

Feente ‘anhu telehha.

Kellâ inneha tezkiretun.

Femen şâe zekereh.

Fiy suhufin mükerremetin.

Merfû’atin mutahheretin.

Bieydiy seferetin.

Kiramin berereh.

Kutilel’İnsanu ma ekfereh.

Min eyyi şey’in halekah.

Min nutfetin, halekahu fekadderehu.

Sümmessebiyle yesserah.

Sümme ematehu feakbereh.

Sümme izâ şâe enşerah.

Kellâ lemma yakdı ma emerah.

Felyenzuril’İnsanu ila ta’âmih.

Enna sabebnelmâe sabbâ.

Sümme şakaknel’Arda şakka.

Feenbetna fiyha habbâ.

Ve ‘ineben ve kadbâ.

Ve zeytunen ve nahlâ.

Ve hadâika ğulba.

Ve fakiheten ve ebba.

Meta’an leküm ve lien’amiküm.

Feizâ câetissâhhatu.

Yevme yefirrulmer’u min ahıyh.

Ve ümmihi ve ebiyh.

Ve sahıbetihi ve beniyh.

Liküllimriin minhüm yevmeizin şe’nün yuğniyh.

Vucûhun yevmeizin müsfiretün.

Dahıketün müstebşiretü.

Ve vucûhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetün.

Terhekuha kateretün.

Ülâike hümül keferetül fecerah.

Her Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725,inşikak suresinin özellikleri infitar suresi havas içeriği, infitar suresi ne için okunur infitar suresi hakkında, infitar suresi medyum kam, infitar suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!