81. Sure Tekvir Suresinin Sırları

81. Sure Tekvir Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 29 Ayetten meydana gelen Sure 104 kelime 530 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 6.360 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Günde bir defa okuyanın Yıldızı muhteşem oranda parlar. Yıldız yükseltilmesi için birebirdir.

– Etrafında sevilen sayılan ve itibar gören bir kimsae olman için bu dileğin gerçek olana kadar günde bir sefer okumalısın.

– Aşkının tam manası ile karşılık görmesini istiyor isen 1 avuç şekere bu sureyi 77 defa okuyup nefes et sonra sevdiğin kimseye yedir. Etkisini hemen göreceksin.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

İzeşŞemsü küvviret.

Ve izennücûmünkederet.

Ve izelcibâlu süyyiret.

Ve izel’ışaru ‘uttılet.

Ve izelvuhûşu huşire.

Ve izelbiharu sücciret.

Ve izennüfûsu züvvicet.

Ve izelmev’ûdetu süilet.

Bieyyi zenbin kutilet.

Ve izessuhufu nuşiret;

Ve izesSemâ’u küşitat.

Ve izelcahıymu su’ğğiret.

Ve izelcennetü üzlifet.

 ‘Alimet nefsün ma ahdaret.

Felâ uksimu Bilhunnesi.

Elcevarilkünnes.;

Velleyli izâ ‘as’ase.

Vessubhı izâ teneffe.

İnnehû lekavlu Rasûlin keriym.

Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiyn.

Muta’ın semme emiyn.

Ve ma sahıbuküm Bimecnun.

Ve lekad reahu Bil’ufukılmubiyn.

Ve ma huve ‘alelğaybi Bidaniyn.

Ve ma huve Bikavli şeytanin raciym.

Feeyne tezhebun.

İn huve illâ zikrun lil’alemiyn.

Limen şâe minküm en yestekıy.

Ve ma teşâune illâ en yeşâAllâhu Rabbül’alemiyn.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

Hrama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, tekvir suresinin özellikleri tekvir suresi havas içeriği, tekvir suresi ne için okunur tekvir suresi hakkında, tekvir suresi medyum kam, tekvir suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,

error: Content is protected !!