83. Sure Mutafifin Suresinin Sırları

  1. Sure Mutafifin Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 36 Ayetten meydana gelen Sure 169 kelime 730 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 8.760 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Mutafifin Suresini bereket ile ilişkilendirenler hayli fazladır ve gerçek anlamda etkileri görülmektedir. Bu Sureyi ara vermeden 7 defa okuyup önce Allah’a sığınarak hayırlı ve bereketli kazanç istenirse kabul olur.

-Bereket goluşmasını istediğiniz yerde Mutaffin suresini 7 gün 7’şer defa okumak ile hayli kazanç elde edilmektedir.

– Çocuklarda ağlamanın önüne geçilebilmesi adına ağlayan çocuğun duyacağı ses ile 5 kere okunması ile ağlayan çocuğun ağlaması geçer.

– Yaramaz haşarı çocukların daha iyi huylu ve sakin bir birey olması adına bir bardak suya 12 defa okuyup nefes ederk bu bahsi geçen çocuğa içirmek hayli etkilidir.

 

Surenin okunuşu şöyledir:

 

 

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Veylün lilmutaffifiyn.

Elleziyne izektalu ‘alenNasi yestevfun.

Ve izâ kâlûhüm ev vezenuhüm yuhsirun.

Elâ yezunnu ülâike ennehüm meb’usûn.

Liyevmin ‘azıym.

Yevme yekumunNasu liRabbil’alemiyn.

Kellâ inne Kitabel füccari lefiy sicciyn.

Ve ma edrake ma sicciyn.

Kitabun merkum.

Veylün yevmeizin lilmükezzibiyn.

Elleziyne yükezzibune Biyevmiddiyn.

Ve ma yükezzibu Bihi illâ küllü mu’tedin esiym.

İzâ tutlâ aleyhi ayatuNA kale esatıyrul’evveliyn.

Kellâ bel rane ‘alâ kulûbihim ma kânu yeksibun.

Kellâ innehüm ‘an Rabbihim yevmeizin lemahcubun.

Sümme innehüm lesalulcahıym.

Sümme yukalu hazelleziy küntüm Bihi tükezzibun.

Kellâ inne Kitabel ‘ebrari lefiy ‘ılliyyiyn.

Ve mâ edrake ma ‘ılliyyun.

Kitabun merkum.

Yeşheduhul Mukarrebun.

İnnel Ebrare Lefiy na’ıym.

 Alel’erâiki yenzurun.

Ta’rifu fiy vucûhihim nadretenna’ıym.

Yüskavne min rahıykın mahtum.

Hıtamuhu misk* ve fiy zâlike felyetenafesilmütenasifun.

Ve mizacuhu min tesniym.

           Aynen yeşrebu Bihel Mukarrebu.;

İnnelleziyne ecremu kânu minelleziyne amenû yadhakûn.

Ve izâ merru Bihim yeteğamezu.;

Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihiyn.

Ve izâ raevhüm kalu inne haülâi ledâllun.

     Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıy.;

Felyevmelleziyne amenû minelküffari yadhakûn.

 

Alel erâiki yenzuru.;

Hel süvvibelküffaru ma kânu yef’alun.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, mutafifin suresinin özellikleri, mutafifin  suresi havas içeriği, mutafifin suresi ne için okunur, mutafifin suresi hakkında, mutafifin suresi medyum kam, mutafifin suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!