85. Sure Burûç Suresinin Sırları

85.Sure Burûç Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 22 Ayetten meydana gelen Sure 109 kelime 465 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 5.580  adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Etrafında zaferleri ile anılan bir kimse olmak için bu niet ile ara vermeden 21 defa okursan bu gerçekleşir.

– Eşi tarafından zulme uğrayan kimse Burûç Suresini eşinin üzerine doğru 3 defa ona belli etmeden okursa eşi ona hiçbir kötülük ve davranışta bulunamaz.

Surenin Okunuşu Şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

VesSemâi zâtilburûci.

Velyevmilmev’ûdi.

Ve şahidin ve meşhud.

Kutile ashâbül uhdûd. 

En nari zâtİlvekud.

İz hüm ‘aleyha ku’ûd.

Ve hüm ‘alâ ma yef’alune Bilmu’miniyne şuhud.

Ve ma nekamu minhüm illâ en yu’minu Billâhil ‘Aziyzil Hamiyd.

Elleziy leHU MülküsSemavati vel’Ard* vAllâhu ‘alâ külli şey’in Şehiyd.

İnnelleziyne fetenülmu’miniyne velmu’minati sümme lem yetûbu felehüm ‘azâbu cehenneme ve lehüm ‘azâbulharıyk.

İnnelleziyne amenû ve ‘amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel’enhar zâlikelfevzülkebiyr.

İnne batşe Rabbike leşediyd.

İnneHU HUve yübdiu ve yu’ıyd.

Ve HUvel Ğafûrul Vedud.

Zül’Arşil Meciyd;

Fa’alün lima yüriyd.

Hel etake hadiysülcünûd.

Fir’avne ve Semud.

Belilleziyne keferu fiy tekziyb.

VAllâhu min verâihim muhıyt.

  Bel Huve Kur’ânun Meciyd.

Fiy Levhın Mahfuz.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 

Arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, burûç suresinin özellikleri burûç suresi havas içeriği, burûç suresi ne için okunur, burûç suresi hakkında, burûç suresi medyum kam, burûç suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!