86. Sure Târık Suresinin Sırları

  1. Sure Târık Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 17 Ayetten meydana gelen Sure 61 kelime 239 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 2.868  adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

-Cin ve benzeri Peri Kızı vs. korunmak için banyo yapılacak suya 17 defa okunup bu su ile Gusletmek gerekmektedir.

– Kalp çarpıntısından şikayetiniz var ise balın üzerine bu Sureyi7 defa okuyup bu balı tüketmeniz ile bu sıkıntıudan kurtumanız mümkündür.

– Kendisine Büyü yapılan kimse bir avuç tuza Târık Suresini okuyup bu tuzu başından aşşağı dökmesi ve sonra yıkanması gerekmektedir.

Târık Suresinin Arapça okunuşu şöledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

VesSemâi vetTarık.

Ve ma edrake metTarık.

En Necm’üs sâkıb.

İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafı.

Felyenzuril’İnsanu mimme hulika.

Hulika min mâin dafikın.

Yahrucü min beynissulbi vetterâib.

İnneHU ‘alâ rac’ıhı leKadir.

Yevme tübles serâir.

Fema lehu min kuvvetin ve lâ nasır.

VesSemâi zâtirrec.

Vel’Ardı zâtissad.

İnnehû lekavlün fasl.

Ve ma huve Bilhezl.

İnnehüm yekiydûne keyda.

Ve ekiydü keyda.

Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

Arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, târık suresinin özellikleri, târık suresi havas içeriği, târık suresi ne için okunur, târık suresi hakkında, târık suresi medyum kam, târık suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!