88. Sure Gaşiye Suresinin Sırları

  1. Sure Gaşiye Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir. 26 Ayetten meydana gelen Sure 92 kelime 381 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 4.572 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

– Vücudunda herhanği bir azası ağrıyan kimse elini buraya koyarak defaen 23 kere bu sureyi okursa ağrısı kaybolur.

– Kadınların aybaşı halinde bazen çektiği sıkıntılar şiddetli ve dayanılmaz olabilmektedir. Bu hale girmeden önce bir bardak suya 22 kere okuyup nefes edersen ve sıkıntılı gününde bu sudan yudum yudum içersen çok faydasını görürsün.

– Yeni diş çıkartan çocuklara bu sure 11 defa okunur ie çocuğunuz bu sıkıntılarından kurtulur.

Gaşiye Suresinin Arapça Türkçe okunuşu ise şöyledir:

 

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Hel etake hadiysülğaşiyeh;

Vucûhun yevmeizin haşi’ah;

 ‘Amiletün nasıbetün;

Taslâ naren hamiyeten;

Tüska min ‘aynin aniyeh;

Leyse lehüm ta’amün illâ min dariy’ın;

Lâ yüsminu ve lâ yuğniy min cu’ın;

Vucûhun yevmeizin na’ımetün;

Lisa’yiha radıyetün; Fiy cennetin ‘aliyeh;

Lâ tesme’u fiyha lağıyeh;

Fiyha ‘aynün cariyetün;

Fiyha sürurun merfû’atün;

Ve ekvabün mevdû’atün;

Ve nemariku masfûfetün,

Ve zerabiyyü mebsûseh,

Efela yenzurune ilel’İbilli keyfe hulikat,

Ve ilesSemâi keyfe rufi’at,

Ve ilelcibali keyfe nusıbet,

Ve ilel’Ardı keyfe sutihat,

Fezekkir innema ente müzekkir,

Leste ‘aleyhim Bimusaytır,

İlla men tevellâ ve kefere,

Feyu’azzibühullahul’azâbel’ekber,

 İnne ileyNA iyabehüm,

Sümme inne ‘aleyNA hısabehüm.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

 

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum telefonu, medyum 05302560725, gaşiye suresinin özellikleri, gaşiye suresi havas içeriği, gaşiye suresi ne için okunur, gaşiye suresi hakkında, gaşiye suresi medyum kam, gaşiye suresi arapça Türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!