Kam Büyüleri

Yüzyıllardır Bu döngü Değişmedi. Sadece Büyüyü Kullanabilenler ve Kullanmayanlar Var.

Kam, Medyum, Büyücü, Tılsımcı, Efsuncu veya nasıl adlandılıyorsa sadece İlim, İlim, İlim.

Bir Ömrüm daha olsa yine İlim için çalışırdım.

Medyum Kam

Eski Gelenekçi Medyum Kam

Büyü ve Sihire Vesile

Kam, Medyum, Büyücü, Sihirbaz, Efsuncu diye anılmakta olan cevher nitelikte uğraşılar ile sizi selamlıyorum.

Büyü her devirde İnsanların karşısına çıkan sıkça kullanım gösteren bir olgudur.

Büyünün tarihini anlamak adına konuyu şurdan ele alalım.

Harut ve Marut daha Dünya’da Büyü diye bir şey yokken insana büyü yapmayı kademe kademe öğretmiş iki üstün özellikli Melektir. Bu iki Melek Kutsal Kitaplarda bu birçok kez vurgulanmıştır.

Şöyle de nitelendirsek yanılmış olmayız,.

Günümüzde Büyücülük mesleğini hakkıyla ifa eden Medyumların, Hocaların Büyü Sihir ve Efsunlamanın Ataları üstün özelliklerle donatılmış Melektir.

Büyü hakkında ise İnsanlar hep doğa üstü olaylar sonucuna varmakta ve bu kanaattedirler.

Oysa doğa üstü diye nitelendirdiğimiz şeylerle birebir iç içeyiz ve bizlerin veya bir çoğumuzun algısının bu döngüyü anlamlandıramadığından mütevellit olayı bu kanı ile nitelendirmekteyiz.

Cinler ve Melekler kainatımızı bizimle paylaşan varlıklardır.

Bir çok İnsanın algılarının yetmemesi sebebi ile, bu işle meşgul olanlara ve büyüye doğa üstü olaylar sıfatını yakıştırmakta ve bilinmezlikleri açığa çıkartmaya bir şekilde çekinmekteler.

Çoğu Allah dostu İnsanların doğa üstü olaylar serzenişlerini geride bırakmayı başarmışlar ve doğa ile bütünleşmeyi başarmışardır.

Nede olsa Allah c.c.’hu her zerrede kendini göstermekte değil midir?

Herkesin elde edebileceği bu özellikler için çeşitli riyazatlar, çeşitli tesbihler ve çalışmalarla bizlerin göz perdesi dediğimiz sınırlılığı kaldırmak bir hayli mümkün olmabilmektedir.

Günümüzde ise sıkı bir çalışma ile bu platformda aktif olarak Büyücülüğe bu yetiye sahip olmak bir hayli mümkündür.

Yapılacak Büyülerin, Efsunların tam anlamıyla aktif hale gelmesinin tek ve olmazsa olmaz anahtarı da teknik olarak göz perdesi sınırlılığını kaldırmak ve riyazatlar ile çalışılmasıdır.

Büyü ve Büyücülük tarihinde en çok bilinen ve bu olgunun revaçta olduğu zaman Hz. Musa dönemine rastlamaktadır.

Günümüzde hala kullanılan Büyü, Vefk ve Tılsımlar o zamana ve yöreye ait olarak kullanılan dil, lisan ve öğretiler ile temellenmiş durumdadır.

Benim kanaatimde Büyü ve Efsun insanlık tarihinde zirve yapmış olduğu dönem ise bu devir olduğudur.

Önümüzde ki zaman skalasında iki asır ötesinde ise tekrardan Büyünün zirve yapacağı bir dönem bizleri beklemekte inşaallah.

Kısa bir anlatı ile olayları sürdürelim ve pekiştirelim: Firavun, Hz Musa’nın elindeki asanın hikmetini bilmekte ve çok tedirgin olmaktaydı.

Buna karşın Firavun dönemin bütün büyücülerini bir vadiye toplayıp ve Hz. Musa ile karşılaşmalarını sağlamış ve olacakları büyük bir kaygı ile beklemekteydi.

Firavunun büyücüleri ile karşı karşıya gelen Hz. Musa, Firavunun Büyücülerinin Hz. Musa’ya attıkları obje ve değneklerin yılan ve çeşitli korkutucu varlıklara dönüşmesine karşı, Hz. Musa’nın bu mahluklara attığı asasının ejderha olması ve ejderhanın yılanları ve bu varlıkları yemesi çok bilinen klişe bir hadisedir.

Katta ve bitta bunlar uydurmaca değildir ve şüphesiz hak lisanı Kur’an-ı Kerim azimüşşanda Araf Suresinde konu bizatihi ele alınmıştır.

Tabi Büyü ele alınacak olursa Osmanlı İmparatorluğu zamanlarını atlamamak hatta yabana atmamak lazım. O vakitlerde yaşamış büyücülerin ellerindeki urganı göğe fırlatıp gökte asılı bıraktığı ve bu urgana tırmanıp tekrar aşağı toprağa yere indikleri kıssa olarak anlatılmakta.

Elimizde nadide ve üstelik şuan için unutulmaya yüz tutmuş bir ilim var. Benim hayalden öte en büyük düşünce teşkillerimde biri, elimde bulunan kesin sonuçlu Büyü ve Efsunları patent altına almak ve bu işe kalbini ve de gönlünü verip hayatını adayacak kimselere öğretmek aynı anda insanlığa sunmak ve armağan etmek.

Ben bunun için nicedir hayatımı vakfettiğim bu ilmi uğraşılar silsilesi ile hayatımdan ve yaşantımdan gayet memnunum elhamdülillah.

Ben beni bildim bileli hatim, kitap, islam tasavvufu, büyü, efsun, sihir menkıbeleri ve ledün ilmi ile haşir nesirim çok şükür.

Kam olarak 4 kuşak ötemi biliyor ve o mübareklerinde bir uğraşı ve gönül verdikleri, şimdilerde ise Medyum olarak nitelendirilen bu vasfı üzerimde şükür ebet taşıyorum.

Cinler Alemini bilmek tam olarak adlandırmak için klavye ve cümleler yetersiz kalsa da zaman zaman bu konuya da değineceğim.

Ata yadigarı olan bu uğraşıyı eski tarihlerde büyük dedem gibi kardeşi de öğretim aşamasında yapmaktaymış. Zamanın da göç vuku bulmuş ve farklı uzak bir diyara taşınmış.

Burada kendince bir toprak satın almış ve bir gecede buraya cinni tayfaya ev ve evler inşaa ettirmiş. Zamanın köylüleri ilk başta buna bir anlam verememekle beraber yadırgamışlar, ama alimlik yolunda bayağı bir adammış rahmetli dedemiz.

Zaman geçmiş kapısını epey bir aşındıran olmuş. Ünü, namı dilden dile kasaba kasaba dolaşmış. Zamanla bu uğurda öğrenci yetiştirmeye başlamış.

Bir gün yeni cinni lisan öğrenen öğrencilerinden birisi tarlalarda ki mahsulü hasat ettirecek iken yanlış bir telaffuz ve yazım ile büyük tesirli bozun yıkın manasında cinni tayfaya emir vermiş ve evi, hasatı yıkılan zarar gören dedem bir daha Cinlere iş yaptırmamak öğrenci yetiştirmemek akdine yemin vermiş ve malesef ledünni ilmi bırakmış.

Ama sülale ve kardeşleri ilmi yolu bırakmamış nice gönüllere girmeyi başarmış mübareklerdenmiş.

Dualarım hepsinin Cennet-i Âla ile mükafatlandırılmaları yönünde.

Söylediğim gibi Cinleri tam olarak nitelemek onları şudur budur diye belirtmek şu an için tam manası ile anlamsız.

Ben ve benim gibi bu işle uğraşanlar tam anlamı ile sadece yaptıkları Büyünün, Sihrin ve Efsunun tutması adına çeşitli formüller kullanmaktalar.

Bu arada Cinni alem bir ateş gibidir, maşanız olmazsa elleriniz yanar tabirce. Maşadan kasıt ise dost ve inançlı cinlerle çalışmaktır.

İşin ilmini bilmeyen kimselerin sadece kulaktan dolma sözler ile bile tekraren tekrar etmesi bir davet yapar ve çağırdıklarınızı geri gönderemezseniz başınız gerçekten ciddi manada ağrır.

Simdi ise Aşk-ı İnsan. İnsan her zaman aşkı arar, doğası gereği yaratıcıda aşkı emreder. Kişi aşkı bulur, yaşar ve hisseder ama karşı tarafında kendisi gibi hatta kendisinden fazla onu düşünmesini kısaca ipleri hep elinde bulundurmayı arzular kimse yaratandan. Tabi bu aşkın işin bir yönü sadece.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Harut ve Marut tarafından insana kademe kademe öğretilmiş ta ki günümüzde ki Kam ve Medyumlara kadar süregelmiş ve bence sonsuzluk alemi kıyamete değin süregelecek, önemli çok önemli bir olaylar dizisi anlamlandırmak istediğim.

Şimdi anlatacaklarım gelecek tarihe bir ayna tutmakta. Rusya’da farklı perspektifte olan bir televizyon programında büyüme evresinde bir çiçek yansıtılıyor ekrana ve izleyen milyonlara çiçeğin büyümesi için düşünmeleri isteniyor ve bu filiz boy atıp dahası fide iken çiçek açacak kadar büyüyor. Bu olay insan beyninin nelere kadir olduğunun sadece canlı yayına bir yansıması. Buna benzer olay ve hadiseleri Gürcistan Devletinin açtığı Büyü ve Paranormal izlenimler okulunda eğitimlere katılmış ve yaşanmışlıklarım ile Büyü ve Efsunlama adına yanınızda dahası hayat enerjim tükenmedikçe Allah c.c.’hu ömür verdikçe sizlerleyim.

Konumuz Büyü, Sihir, Efsun, Kam, Medyum ve Medyumluk tarihi ve Medyumların neler yaptığı dahası neler yapabilecekleri.

Bu konuları açarken içten içinizden biri olarak empati kurarak yazmaktayım.

İnsan doğası gereği aşkı arar demiştik, tabii bu en doğal haklarımızdan bizi biz yapan bir olgu nede olsa.

İnanın bana danışan ve başvuran insanların büyük orandaki yüzdelik kesiri bu konu üzere aşktan muzdarip olarak gelmekteler. Elimden gelen ne varsa öğretiden öte hünerlerimi isteyenlere göstermekteyim elbette ve aşk sahiplerine aşklarının temini için çalışmaktayım çok şükür.

Aşk adına konuşulacak çok şey var, Aşk için ve Aşkta tam anlamıyla iki kişinin birbiriyle uyumlu olması kişilerin çakralarının birbirine uyması ile nitelendirilir.

Ama yapılan Büyüler ile de uyuşmayan çakralar birbirine denk hale getirilebilmektedir ve bu sayede aşkın temini sağlanmaktadır.

Bilmenizde fayda var bulunduğumuz coğrafyada son iki kuşak sadece Aşka, Sevdaya meyilli bu ne kadar güzel değil mi?

Bu iki kuşaktan evveli ise çekemediklerinin kısmetini bağlatmakta ve eşlerin arasını bozdurmakta ve eşleri ayırmakta idiler. Ne acı değil mi?

Bu günümüzde de hala süregelmekte maalesef. Eşleri ayırmanın birçok formülü olduğu gibi bu yıkıcılığı, yapılan bu Bed Büyüyü bozmak adına da birçok formül bulunmaktadır.

Peki bir bayanın en büyük hayali ve mutluluğu olan bir yuva, çocuk özlemi ve mutlu bir yaşantı istemesine engel olacak bir Büyü neden yapılır veya yaptırılır ve bu kimseden ne istenir?

Bir çocuğun doğmasına mani olmak onu öldürmekle eşdeğer değil midir?

İster Kam, ister Medyum, ister Büyücü, ister Hoca nasıl adlandırırsanız adlandırın yapılan iş doğa üstüdür. Çünkü şuan bilim ve tıp otoriteleri Medyumların uğraşısı Büyü, Sihir ve Efsunun nasıl işlediğini, nasıl etkileşim gösterdiğini anlamlandırıp tam olarak adını koyamamaktadırlar.

Aslında Kam, Medyum ve Hocalar açısından işin kalıbı gayet açık ve basit nasıl mı?

Efsunlama işlemine giriş yapılırken ilk olarak hedeflenen kimselerin kendilerine has yıldızları hesaplanır. Burada maksat kişi veya kişileri yıldızları üzerinden çakra ve letaifleri etki altına alınıp, Cinni bir oluşum ile büyünün etkin hale gelmesinin kapısını aralamak ve açmaktır.

Bu amaçla ilk olarak etken buhur veya buhurlar bulunur (yıldız buhurları bknz.)

Kam, Medyum veya Hoca belirlediği Ayetler ve Tılsımlı sözleri okuyarak çağırım yapma işlemine başlar. Çağırım yapmanın anahtarı ise koku oranı yüksek yoğun dumandır.

Bu sayede gelen Cin veya Cinlerin karnı doydukça işin etkileşim mekanizması da başlamış olmaktadır.

Artık efsunlama işleminin ikinci aşamasına geçilebilmektedir.

Büyü yapmak için belirlenen iki vakit arasındaki zaman çok değerlidir ve çok önemlidir, yakılan buhurun duman seviyesi azaltılarak hızlı ve etkin bir şekilde işlemin sonuna doğru yaklaşılır.

Tabi bu arada yapılan Tılsıma bir veya duruma göre birçok yardımcı bağlanır.

Yapılan akit, özel parşömen kağıdına ilave edilerek günde iki vakit iki kere vakitler arası okuma ve dileme yapılarak en az 7 gün tekraren tekrar edilir.

Bu buhur yakımı ile özel davet ve çağırım işin bir yönü.

Bundan başka bir çok çeşitli çalışmalar var muhakkak ama genel ve temel çalışmanın kemikleşmiş yanını bir nebze olsun paylaştım.

Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar bu işlemin üzerine kurulu olarak sürmektedir.

Daha çok anlatılamayan detay var Medyum Kam ile büyüler ve içerik hakkında bilgi almak için irtibat kurabilirsiniz.

Allah C.C.’huya her an dua ile kalın.

arama motoru etiketleri: medyum, medyumluk hakkında, medyum bul, medyum telefon, cinci medyum, etkili medyum, büyü ve medyum, sihir medyum, papaz büyüsü medyum, aşk büyüsü medyum, sevgi büyüsü medyum, evlilik büyüsü medyum, bağlama büyüsü medyum, sihir hakkında medyumluk, tılsım medyum, sihir medyum, vefk medyum, 

 

Sosyal Medya

Kahve Büyüsü
Aşk Adına En Önemlisi İlahi Aşk Adına Sevginin Temelleri İçin
İçerik İçin Tıklayın
Evlilik Büyüsü Mendil Tılsımı
Aşkını Evlilikle Taçlandırmak İçin Doğru Yerdesin
İçerik İçin Tıklayın
Previous
Next
Papaz Büyüsü
Nasıl Yapılır? Ugulama Metodtarı ve Bir Çok Papaz Büyüsü Realitesi İle Başbaşasın
İçerik İçin Tıklayın
Previous
Next
Kabala Büyüsü
Kabala Büyüsü Yahudi Tılsımı İle İlgili Derinlemesine Detaylı Bir İçerik
İçerik İçin Tıklayın
Aşk Büyüsü
Sende Aşkı Daha Önce Neden Böyle Hissetmedim Dememen Adına Aşk Büyüsü İle Etkili Bir başlangıç Seni Beklemekte
İçerik İçin Tıklayın
Previous
Next
Kısmet Açma Büyüsü
Kısmetimiz Yıldızlar ile Birebir Yakından Alakalıdır. Nasıl mı?
İçerik İçin Tıklayın
Vefk İçeriği
Araştırmacı ve Sonuç Odaklı Yaklaşım İle Vefk Yorumlama Sanatının Aktarımı
İçerik İçin Tıklayın
Yıldız Buhurları
Büyü Yapılırken Kullanılması Zorunlu Buhurlar Vardır Nasıl mı?
İçerik İçin Tıklayın
Ebced İçeriği
Ebced Kullanımı Çoğu Büyünün Olmazı Konumundaıdr
İçerik İçin Tıklayınm
Previous
Next
113. SureFelak Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
112. Sure İhlas Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
111. Sure Tebbet Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
110. Sure Nasr Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
109. Sure Kafirun Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
108. Sure Kevser Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
107. Sure Maun Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
105. Sure Fil Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
104. Sure Hümeze Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
103. Sure Asr Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
102. Sure Tekâsür Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
101. Sure Kâri'a Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
100. Sure Adiyât Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
99. Sure Zilzal Suresinin Sırları
Kuran Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
98. Sure Beyyine Suresinin Sırları
Kur'an Suelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
97. Sure Alak Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
95. Sure Tin Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
94. Sure İnşirah Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
93. Sure Duhâ Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
92. Sure El'Leyl Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
91. Sure Şems Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
90. Sure Beled Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
89. Sure Fecr Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
88. Sure Gaşiye Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
87. Sure Âlâ Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
86. Sure Târık Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
85. Sure Burûç Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
Click Here
Previous
Next
84. Sure İnşikak Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
83. Sure Mutafifin Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
82. Sure İnfitar Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
81. Sure Tekvir Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
80. Sure Abese Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
79. Sure Naziat Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
78. Sure Nebe Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik için Tıklayın
77. Sure Mürselât Suresinin SırlarıI
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
76. Sure İnsan Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
75. Sure Kıyame Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
74. Sure Müddesir Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
73. Sure Müzemmil Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
72. Sure Cin Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
71. Sure Nuh Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
70. Sure Me'âric Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
69. Sure Hâkka Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
68. Sure Kalem Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
Previous
Next
67. Sure Mülk Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
66. Sure Tahrim Suresinin Sırları
Kur'anSurelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
65. Sure Talâk Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
64. Sure Tegâbûn Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
63. Sure Münâfikûn Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
62. Sure Cum'a Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
61. Sure Saff Suresinin Sırları
Kur'an Suresinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
60. Sure Mümtehine Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
59. Sure Haşr Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
58. Sure Mücâdele Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
57. Sure Hadid Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
Previous
Next
56. Sure Vâkıa Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
55. Sure Rahman Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
54. Sure Kamer Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
53. Sure Necm Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
52. Sure Tur Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
51. Sure Zâriyât Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
50. Sure Kaf Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
49. Sure Hucurât Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
48. Sure Fetih Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
47. Sure Muhammed Suresinin Sırları
Kur'an Surelerinin Sırları
İçerik İçin Tıklayın
Previous
Next

Peki Büyü Nedir?

Büyü, Efsun, Tılsım ve çağımızda bu işlemleri yapan Kam,  Medyum ve bu ilme gönlünü adayanların bu ilmi günden güne bir adım öteye taşımaları beni sevindirmekte ve unutulmaya yüz tutmuş bir işe gönül vermeleri ayrıyeten gönlümü okşamakta.

Medyum denilince hemen herkesin aklına kehanet sahibi ve çeşitli kehanetlerde bulunan kimseler gelmekte. Aslında bu tam böyle olmakla beraber, günümüzde çoğu Medyum Büyü yapan ve Büyüyü aktif hale getiren ve uygulayan bana göre üstün özellikli kimsedir.

Buna eşdeğer olarak Medyumlar bakımda yapabilirler fakat bu bakımlar kehanetten öte kişisel bilgilerin dışa vurumu ve yorumlanmasıdır diyebiliriz. Bu İlimden Yıldıznameye bakarak ve suya bakarak yorumlama şekilleri vardır.

Medyum Kam her iki bakımdan da faydalanmaktadır. Allah c.c.’hu günahlarımızı affetsin.

Büyü yaparken öncelikli ve olmazsa olmaz unsur Cinni yardımdır. Bu tür yardımcılar vasıtasıyla işlem yapmayan Medyum arkadaşlarımın yaptıkları iş verdikleri çaba çoğunlukla boşa gidip heba olmaktadır.

Büyü eskiden beri olmayanı oldurma peşinde olan insanların sıkça başvurduğu bir usul ve yöntemdir. Etkisi ve kaidelerine uyarak yapılırsa yıldırım hızında etki gösterebilmekte olup Allah işinin hakkını veremeyen yanlış yolda olan büyücülerden bizleri korusun ve esirgesin. Bunu neden buraya bağladım diye düşününce bizler işin içinde olduğumuz için her türlü kötülük, musibeti kendi lehimize çevirip kötülük amacı ile yapılan Büyü ile başa çıkabilmek yetisindeyiz. İşin diğer boyutu sizin açınızdan eğer kötülük amacıyla şahsınıza yapılan bir büyünün açılamaması durumunda hayatınız zindana dönebilmekte inanın bütün düzeniniz bu Büyü sayesinde alt üst olabilmektedir. Allah kötü amaçla yapılan Tılsım, Efsun ve Büyülerden bizleri muhafaza buyursun

Bu anlamda Büyülerden iyilik maksadıyla yararlanırken bu durum ehil Medyum tarafından yapılmayan bir Büyünün ters etki gösterip size fayda sağlayayım derken zararınıza yol açması da gayet mümkündür. Bu düğüm eğer erbap kimseler tarafından yapılıp veya yaptırdığınız büyünün ters etkileri yine erbap Medyum tarafından açılmazsa düğüm üzerine bir düğüm daha eklemiş olabilmektesiniz.

Ben Medyum Kam olarak Dört kuşaktır bu işlerle haşır neşir olan bir aile den gelerek şunu belirtmek istiyorum, Büyü gereklidir ama doğru adımlar atılarak yapılan Büyünün uygulaması da tutması da inanın çok kolaydır, yeter ki yapılan işlem kararlılıkla sürdürülsün

Büyü yaparken doğaya çeşitli armağanlar sunmak olmazsa olmazdır kanaatimce. Mesela yapılan Büyü için belirli ritüelizm formatında tılsımlı sözcükler tekraren tekrar edilir. Cinni tayfanın en çok hoşuna giden ve yaptığınız işin olmasını tutmasını sağlayan bu sözcükler çeşitli hayvanlara yiyecek verirken bu kelimeleri tekrar etmek, okunmuş olan bu yiyecekleri hayvanlara vermek ve doğada bulunan her hangi ağaç veya yeşilliğe daha önceden hazırladığınız Tılsımlı kağıtları yakıp küllerini suda karıştırıp yine Tılsımlı sözler eşliğinde bu nebatata dökmek işin hem güzel bir yanı hem de yapılan Büyünün olmazsa olmazıdır

Tarihte Büyücülüğün yeri daha bir derinden işlenmekte. Son din İslamiyetin yüce kitabı Kur’an-ı Kerim lafzında geçen Harut ve Marut, Büyücülüğü ve Büyüyü insanlara kadame kadame öğretmiş iki üstün özellikle melek olduğudur.İman ettik elhamdülillah. İnsan bilmediğini öğrenince daha da bir şevk yapmakta ve bilinmeyeni deneme üstüne deneme yaparak hayatlarında çeşitlendirmekten zevk alan varlıklardır. Bu yeti sadece İnsana ve Cinlere bahşedilmiştir

Zamanla İnsan Büyüyü kötülüğe de yormuş, büyü yapılan karşı tarafı içinden çıkılmaz umman denizlerinde boğmuştur tabi bu işin kötülük yönlü boyutu

Mesela ayrılmak üzere olan bir çiftin yuvasını kurtarmak, sevgilileri birleştirmek, marazlı Cin musallatına uğramış bir kişiyi sağlıklı haline kavuşturmak, çok sevdiğiniz onunsa sizi görmediği durumlarda aklına sizi getirmek ve kısaca aşki konularda kişinin yanında bulunmak ve onu istediğiniz kimseyi size çevirmek buda işin güzel yönlü büyülerinden sayılmakta. Üstelik kanaatimce ve bence büyük sevaba vesile bir durum söz konusu olmaktadır

Bilmenizi istiyorum aşk karşılıklı olunca güzeldir muhakkak, ama size karşılık vermeyen bir kimsenin size dönmesi sizi düşündürmesin. İşte Büyü yaptırmadan evvel böyle değildi sonradan bana döndü gibi düşünmeyin. Aşk zamanla gelişen bir yeti ve duygudur, önce Büyü sonrasında zaman aşkı dizinizin dibine getirecektir

Her anınızda duanın gücü ile kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum nedir?, medyumluk, medyumluk nedir?, medyumlar, medyumlar nasıl büyü yaparlar, medyum büyü, medyum sihir, medyum vefk, medyum tılsım, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, kesin sonuçlu büyü, içerikli medyum, başarılı medyum, medyum kam ve kam büyüleri, kam medyum, büyü ve medyum kam, çeşitli büyüler ve medyum kam, medyum telefonu, medyum gsm 0530 256 0725,

 

error: Content is protected !!