Ebced İçeriği

Kişiye Özel Hazırlanan Ebced İçerikli Büyü ve Tılsımlama Formülleri

Ebced İçeriği nedir ? Ebced Ne Amaçla kullanılır? Ve Ebced Hakkında Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak Adına Yazımıza Başlayalım.

Ebced Büyünün temellerini oluşturan çok eski tarihlerden bu yana kullanılan harf ve matematik ikileminin yazıya dökülmesidir.

“Ebced Cinni etkileşimli bir Büyü  mekanizmasının kapısını aralamaktadır ”

Bizim şu an ilgilendiğimiz Ebced dalı ise Arap alfabesinin rakam karşılığı olan ebced uygulamasıdır.

Bahsemiz olan Ebced’in başka ırksal kullanımları da mevcuttur.

Örneğin Süryani, Arami, Yahudi ve İsrailoğullarının kullandıkları Ebced değerleri de hala geçerliliğini korur durumdadır.

 Ebcedin İbrani alfabesinden türetildiği ve bu Irkın keşfi olduğunu ve kullandıklarını bilmenizi isterim.

Cinni tayfada en çok Dini inanca tabi olan kesimin ise hala Musevi Dinine bağlı olduğu kabul edilen bir olgudur.

Sırası ile Müslümanlık ve Hristiyanlığa tabi olanlar ve  büyük çoğunluğunun da hiçbir Dini kavrama sahip olmaması da kabul edilen ve bilinen bir gerçekliktir.

Konumuz gereği Ebced’ten bahsediyoruz. Bilmelisin ki Ebced değerlerini aktif hale getiren bahsettiğim Cinni oluşumun etkileri ile etkin hale gelmektedir.

Olay kısa ve öz olarak şöyle açıklanabilir: “Ebced ile oluşturulan Vefk, Cinni yardımlar sayesinde 7/24 dileme, isteme mekanizması kurmakta ve bu oluşum ile Vefk sayesinde Büyü ile istenilen ve dilenen hadise meydana gelmektedir, tabii ki önce Allah’ın izni ile”

Arapça kesişimli Ebced ilminde Fatiha suresinin matematikselliğinden yola çıkıldığı rivayet edilmiştir ve bu gerçekten çok isabetlidir.

Fatiha suresi yedi ayettir. Bu yedi rakamı üst üste topladığınızda 28 rakamını bulursunuz ve 28 rakamı Fatiha suresindeki harflere de birebir tekabül eder. Bu diğer sureler için oluşturduğum Vefk ile Büyü yapımı içeriğinin temellerine dayanan bir tespittir.

Arap alfabesinde kulllanılan Ebced iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısım Ebced’i (Sagİr) küçük Ebced. İkinci kısım ise Ebced’i (Kebir) büyük Ebced olarak iki kısımda kullanılır.

Cifir ve Büyü ilminde kullanılan Ebced’in Arap alfabesinde bulunan her bir harfin sayısal bir değere işaret ettiğine inanırız.

Buna Cümle Hesabı deriz ve bu doğrultu da işlem yaparız.

Ebced ile Büyü ve Sihir yapmadan evvel hedeflenen kimse veya kimselerin yıldız saatlerine riayet edilerek işlem yapılmaktadır.

Bu sayede Büyü konusunda kesin ve net tam isabet ile nokta atışı yapılabilmektedir.

Ebced ile Arap alfabesinde bulanan harflerin belirli sayıları temsil ettiğinden yola çıkılır.

Ebced Sihir ve Büyü yapmakta sıkça vazgeçilmez bir değer olarak kullanılmaktadır.

Bunun diğer bir açıklaması ve açılımı bu harf ve sayıların ruhani boyutta tablolaştırılıp çeşitli işlevsellik gören matematik dizaynını elde edip kurmak ve güneş ışığına maruz kalmış bu formülün etkin hale gelmesi sağlanıp Muska veya Vefk veya Boylama olarak kullanılması amaçlanmaktır.

Etkin ve Aktif Büyü çoğu kez Ebced ile hazırlanan içerik sayesinde senin adına hedefine varmakta ve olmaz zannettiğin şeyler  Allah’ın izni ile olur hale gelmektedir.

Anlatılandan ötürü Ebced adına bilinen nedir? Neyi amaçlar? Ebced ile Büyü ne şartlarda aktif olur açıklamak niyeti ile yazmaktayım. Büyü kervanımıza katılmak için

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: ebced, ebced değerleri, ebced nedir, ebced medyum, medyum, medyum bul, medyum ara, medyumluk hakkında, büyü nasıl yapılır, etkili medyum, medyum ve ebced hakkında,ebced ilmi, vefk, vefk nasıl hazırlanır, kısaca ebced,

error: Content is protected !!