Vefk İçeriği

Vefk içeriği hakkında detaylar

Vefk nedir?

Vefk nasıl yapılır?

Hizmet ettiği amaçlar nelerdir?

Uygulama aşamasında dikkat edilmesi lazım gelen hususlar nelerdir yazımız boyunca irdeleyeceğiz buyurun bismillah.

Vefk boyutsal alemin ötesinde yaşamakta olan Cinni tayfanın bizim bulunduğumuz aleme gelmesi ile vefkin etkin hale gelmesi adına yapılan çalışmalar bütünüdür.

Şöyle ki dumana ve buhura müptela halde gelen Cinni varlıkların etkileşimi ile daha önceden matematiği hesaplanmış ve sadece misk safran karışımlı mürekkep ile kişiye has çıkartılan cebirin parşömen kağıda dökülmesi sanatıdır.

Hazırlama aşamasında kişiye özel Vefkin yıldız döngüsü hesabı bulunur ve buhur henüz yanarken Vefk cebirinin okumalar eşliğinde kağıda dökülmesi işlenmesi gerekmektedir.

Parşömen kağıta işlenip hazırlanan Vefk daha sonra buhurun üzerinde bırakılır bu esnada  davet ve icabet duaları okunur.

Bu okuma yaktığınız buhur bitene kadar devam eder.

Vefk nasıl etkileşim gösterir. Anlaşılacak şekli ile yorumlanırsa:

“Hazırlanan Vefke ve içeriğe göre sürekli istek ve duada bulunan Cinlerin yardımı ile yapılan içerik -Vefk Büyüsü- etken hale gelmektedir.”

Yazıya dökülmüş bilgiler bir öğle boyunca da güneşte bırakılmalıdır.

Bu bahsetmiş olduğum çalışma ise iki nüsha şeklinde yapılmaktadır.

Birinci nüsha Muska, Hamayli vs. şeklinde çoğunlukla yanınızda bulunacak şartlarda kullanılmakta.

ikinci aynı nüsha ise gündüzleri güneş gören, ama gecede karanlık olan bir yerde yapılan Vefk tutana kadar 3 gün, 5 gün, 7 gün veya 9, 11 gün Büyü tam işlev sağlanana kadar muhafaza edilmektedir.

Allah c.c.’hunun indirdiği mucize Kitap Kur’an-ı Kerimin bildiğimiz ve bilinen havas içeren ayetleri vardır.

Bu ayetlerde belirli sıralarla birbirini matematiksel bir sıra ile takip eden nurani harfler bulunmaktadır.

Bu anlamda kullanılan bu harflerin ve bahsi geçen ayetin çeşitli Havas içeren davet okumaları ve yazımları vardır.

Bahsi geçen ayetlerde bulunan bu harflerin Vefke eklenmesi ve okumaların tesiri ile yapılan Vefk daha çabuk etkili hale gelmektedir.

Yüce Yaratan “İsteyin benden isteyin nalınızın tasmasından, vücudunuzun sağlığına kadar benden isteyin” buyurmakta.

Vefk bir çeşit duadır. Bu dua bedde olabilir, hayır içinde olabilir. Yukarıda belirttiğim üzere, Vefk duanın sürekli 7/24 vakit istenmesi yoluyla etkin hale gelmektedir.

Yapılış amacı tamamen bu yönde olduğundan kısa sürede net şekilde sonuca ulaşmak Vefk Tılsımlaması ile mümkündür.

Yeter ki Vefki hazırlayan kimse bu ilmin hakkını verebilsin.

Vefk konusunda herkesin bildiği ve doğru sandığı bir yanlış vardır.

Şöyledir ki yapılan Vefk sadece tek nüsha olarak Muska şeklinde kimseye verilmektedir. Bu aşamada Vefkin etkisini kişiler maalesef bir hayli görememektedir.

Bu yüzden Vefkin etkin hale gelmemesi gayet normaldir.

Birde Vefkte kullanılan harfler vardır bu harfler Vefkin çeşitliliği ne olursa olsun “3’lü ,5’li ,7’li 11’li ,21’li ve bu rakamlar istenilen yücelikte çalışmalar ile farklılık gösterebilmektedir. “Vefk içerisinde kullanılan harflerin kişinin Burcu ile uyum göstermesi şarttır ve olmazsa olmazdır.

Medyum burada Yıldız İlminden faydalanmalıdır ki istenilen sonuca net olarak nokta atışı yaparak ulaşılabilsin.

Mesela ateş grubuna dahil bir kimsenin harfleri; Elif, Be, Te, Se, Cim, Ha, Hı’dır

Su grubuna dahil olan bir kimsenin harfleri ; Lam, Mim, Nun, Sad harfleridir.

Hava grubuna dahil olan bir kimsenin harfleri Dad, Ayın ve Gayındır.

Toprak grubunda ise bu harfler; Fe, Kaf, Sin ve Ye’dir.

Kişiye özel Vefk hazırlamak  tamamen bir ilim işidir.

İçerikte ki Tılsımın etkin hale gelip çalışır hale gelmesi için Vefkin buhurda tütsülenmesi ve daha sonra eşdeğer hazırlanan diğer çalışmanın güneşte ve gecede karanlık da bulunması hususunu kesin kati şekilde atlamamak lazım gelmektedir.

Vefk yapımı sonucunda Efsunun kesin kez sonuca ulaşmasını istiyorsanız, muhakkak bu kural ve kaidelere uyan bir Medyum veya Hoca ile çalışmanızı önermekte ve tavsiye etmekteyim.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri:vefk, vefk endir?, vefk hakkında,vefk medyum, vefk nasıl yapılır, vefk yapan medyum, vefk büyüsü nasıl yapılır, vefk yaptırmak istiyorum, en iyi vefki yapan medyum, medyum, medyumlar ve vefk, medyumluk ve vefk, etkili vefk nasıl yapılır, medyum kam vefk,

error: Content is protected !!