73. Sure Müzemmil Suresinnin Sırları

73. Sure Müzemmil Suresi bildiğimiz ve de bilinmeyen bir çok havas ve sırrı bünyesinde toplamış bir Suredir 20 Ayetten meydana gelen Sure 285 kelime 838 harften oluşmuştur. Aynı zamanda Surede 12.120 adet Ulvi ve de Süfli hadim görev yapmaktadır.

-Müzemmil Suresinin en bilinen özelliklerinden birisi korkan çocuklara okunduğunda korkularının geçmesidir.

– Aynı şekilde size zorbalık yapan eşiniz olsun çevrenizden kimse olsun, bu Sureyi okuyup avucunuza üfleyerek kapatıp ve yumruk yapmak sureti ile korkusundan emin olacağınız kimsenin yanında açmanız ile bir daha size korkutacak ve endişe verecek bir hareket yapması ortadan kalkar.

Surenin okunuşu şöyledir:

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

Ya eyyühel müzzemmil.

Kumilleyle illâ kaliyla.

Nısfehû evinkus minhu kaliyla.

Ev zid ‘aleyhi ve rattililKur’âne tertiyla.

İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıyla.

İnne nâşietel leyli hiye eşeddü vat’en ve akvemu kıyla.

İnne leke fiynnehari sebhan taviyla.

Rabbulmeşrikı velmağribi lâ ilâhe illâ HUve fettehızHU Vekiyla.

Vasbir ‘alâ ma yekulune vehcurhüm hecren cemiyla.

Ve zerniy velmükezzibiyne üliynna’meti ve mehhilhüm kaliyla.

Ve ta’amen za ğussatin ve ‘azâben eliyma.

Yevme tercuful’Ardu velcibâlu ve kânetilcibalu kesiyben mehiyla.

İnna erselna ileyküm Rasûlen şahiyden ‘aleyküm kemâ erselna ila fir’avne Rasûla.

Fe’asâ fir’avnurRasûle feehaznâhu ahzen vebiyla.

Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec’alulvildâne şiyba.

EsSemâu münfetırun Bihi, kâne va’duHU mef’ula.

İnne hazihi tezkiretün, femen şâettehaze ila Rabbihi sebiyla.

İnne Rabbeke ya’lemu enneke tekumu ednâ min sülüseyilleyli ve nısfehu ve sülüsehu ve taifetun minelleziyne me’ake, vAllâhu yukaddirulleyle vennehar* ‘alime en len tuhsuhu fetâbe ‘aleyküm fakreû ma teyessere minelKur’ân* ‘alime en seyekûnu minküm merda ve âharune yadribune fiyl’Ardı yebteğune min fadlillâhi ve âharune yukatilune fiy sebiylillâhi, fakreu ma teyessere minhu, ve ekıymusSalâte ve atuzZekâte ve akridullahe kardan hasena* ve ma tukaddimu lienfüsiküm min hayrin tecidûhu ‘indAllâhi huve hayren ve a’zame ecra* vestağfirullah* innAllâhe Ğafûrun Rahıym.

Her An Dua İle Kalın

Medyum Kam

arama motoru etiketleri: medyum, medyum kam, kuran ayetlerinin sırları, medyum ve kuran, medyum 05302560725, müzemmil suresinin özellikleri, medyum telefonu, müzemmil suresi havas içeriği, müzemmil suresi ne için okunur, müzemmil suresi hakkında, müzemmil suresi medyum kam, müzemmil suresi arapça türkçe okunuşu, medyum ara, medyum bul, etkili medyum, ünlü medyum, cinci medyum, garantili medyum, kesin sonuçlu medyum, medyumlar arasında medyum kam hoca,
error: Content is protected !!